Zkrácené vyučování 8. 10. 2021


Z důvodu konání voleb v budově školy bude v pátek 8. 10. 2021 zkráceno vyučování.


1. stupeň ukončí výuku po 4. vyučovací hodině v 11:40 hodin, 2. stupeň po 5. vyučovací hodině ve 12:35.
Školní družina funguje v běžném provozu. Děti docházející do Dětského klubu budou mimořádně umístěny ve školní čítárně, která se nachází v části školy u velké tělocvičny. Prosíme proto rodiče, aby si z organizačních důvodů v tento den vyzvedávali děti u vchodu do tělocvičny.


Děkujeme za pochopení​