Hodina přírodopisu v depozitáři chomutovského muzea

Ve čtvrtek 7.3. si žáci nejvyššího ročníku došli ověřit své vědomosti do depozitáře chomutovského muzea. Tam jim zaměstnanci ukázali řadu exponátů, které jsou součástí sbírky muzea v našem městě. Žáci tak mohli nejen porovnat minerály a horniny z Doupovských a Krušných hor, ale také ve vlastních rukou potěžkat zub mamuta. K vidění zde byly i různé archeologické nálezy (nádoby, pracovní nástroje, ozdoby a šperky) z konkrétních lokalit okolí Chomutova.  Bylo zajímavé prohlédnout si předměty a nástroje, které patřili těm, co tu bydleli tak dávno před námi.
Žáci 9.B a p. uč. Eva Dušková