Konzultace – pondělí 7.30-7.50, po telefonické dohodě v dohodnutém termínu

ŠMP koordinuje přípravy a realizace programu; spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, metodikem prevence PPP, psychology a dalšími organizacemi, institucemi a odborníky (viz dále); mapuje výskyt rizikového ... Zobrazit celý příspěvek

Projekt „Hele, řekni to!“, jehož cílem je usnadnit pedagogům, vychovatelům a rodičům vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ v oblasti prevence sexuálního zneužívání dětí. Projekt má tři části, které se dají využít i samostatně.

1)      Pracovní listy – volně a ... Zobrazit celý příspěvek

Okénko prevence

Děti, připomínáme, že pokud máte nějaké potíže, trampoty, potřebujete se s něčím a někomu svěřit, fungují ve škole dvě schránky důvěry. Jedna je v přízemí u místnosti VP a ŠMP, druhou (online, kam můžete napsat i z domova) najdete na
... Zobrazit celý příspěvek