Z důvodu konání voleb v budově školy bude v pátek 7. 6. 2024 zkráceno vyučování.

1. stupeň skončí po 4. vyučovací hodině (11:40), 2. stupeň po 5. vyučovací hodině (12:35).

Výdej stravy ve školní jídelně bude tento den probíhat jen ... Zobrazit celý příspěvek

Zveřejnění konečného seznamu přijatých uchazečů o zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.

Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považují za doručená.

Třídní učitel(ky) vás pozvou na informační třídní schůzku, kde proběhne též zápis do školní družiny.

Na všechny děti se ... Zobrazit celý příspěvek

V přiloženém souboru jsou uvedena registrační čísla žadatelů o přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025, kterým bylo vyhověno a byli přijati ke vzdělávání.

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet ... Zobrazit celý příspěvek

Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v termínu

17. 4. a 18. 4. 2024, vždy 14–17 hodin

Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

  1. Všeobecné podmínky zápisu jsou uvedeny v přiloženém letáku Města Chomutov.
  2. Dne 1. 4. 2024 v 8:00 bude na webu školy
... Zobrazit celý příspěvek

Během jarních prázdnin

(4. 3. – 8. 3. 2024)

bude provoz školní družiny

p ř e r u š e n.

Důvodem je nízký počet přihlášených žáků. Děkujeme za pochopení.

Renáta Dudová, vedoucí vychovatelka ŠD.