Vážení rodiče,

Dle informací médií by mělo dojít k návratu poloviny tříd 1. stupně od 12. 4. 2021. Výuka bude probíhat rotačním způsobem, tedy jeden týden prezenční výuka ve škole a druhý týden distanční výuka doma. Od 12. 4. nastoupí ... Zobrazit celý příspěvek

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

veškeré informace k zápisu do prvních tříd ve školním roce 2021/2022 budou uvedeny vždy zde na webu školy a taktéž na vývěsce před budovou školy. V případě potřeby budou informace průběžně aktualizovány.

Termín pro zápis je ... Zobrazit celý příspěvek

Vážení rodiče,

rada města schválila naší škole návratnou finanční výpomoc, abychom vám mohli zaslat uhrazené zálohy za švp, které stále agentura PAC nevrátila. Zastupitelstvo mělo 1. 3. 2021 schválit její rozpočtové krytí (přesunout prostředky z rezervy města).

Zastupitelstvo bohužel bylo ... Zobrazit celý příspěvek

Vážení rodiče, mílí žáci

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. ... Zobrazit celý příspěvek

Na základě usnesení vlády a informací MŠMT zůstává škola, školní družina a jídelna ve stejném režimu jako doposud tzn. prezenční výuka, včetně školní družiny pro 1. a 2. ročníky, ostatní ročníky distanční výuka dle stávajícího rozvrhu. Obědy si žáci na ... Zobrazit celý příspěvek

Vážení rodiče,

Protože se množí dotazy na vrácení záloh za školy v přírodě, dovoluji si podat následující vyjádření:

Pořadatelská Agentura PAC, z. s. (IČ 26578204; www.packa.eu) pod vedením pana Pavla Handreicha odmítá, přes opakované urgence a zaslání předžalobní výzvy, peníze vrátit ... Zobrazit celý příspěvek