Vzhledem k nastalé situaci budou zápisy do 1. tříd probíhat v termínu 20. 4. – 30. 4. 2020, optimálně bez osobní přítomnosti dítěte i zákonného zástupce. Podrobnější informace o způsobu zápisu uvedeme v brzké době na webových stránkách školy.

Volba obědů

Počínaje únorem 2020 bude každému strávníkovi na počátku měsíce automaticky přihlášen oběd č. 1 do výše vloženého kreditu (tzn. tolik obědů kolik je zaplaceno). V případě, že vaše dítě nechodí na obědy každý den, nebo je nepřítomno na přelomu měsíce, ... Zobrazit celý příspěvek