Výuka od 14. 10.

Z rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 bude s účinností od 14. 10. 2020 zakázána osobní účast všech žáků školy na prezenční výuce.

Oba stupně škol budou vzdělávány distančně. Pokyny jednotlivým třídám předají třídní učitelé, a dále bude možné ... Zobrazit celý příspěvek

Z důvodu nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č. 3/2020 se od 5. 10. do 18. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání, tzn. nesmí probíhat ani tyto kroužky v budově školy.

Roušky

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 9. 2020, musí s účinností od 10. 9. nosit žáci i zaměstnanci ve společných prostorech školy roušku. Prosíme rodiče, aby dětem připravili i sáček, kam si budou roušku odkládat.

Vážení rodiče,

z rozhodnutí města, které je přiloženo, bude do školy umožněn vstup pouze žáka v doprovodu 2 osob, kterým bude umožněn vstup do školy pouze s rouškou. Děti a zaměstnanci školy mít roušku nemusí. Ostatnímu případnému doprovodu nebude vstup ... Zobrazit celý příspěvek

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením doporučovaným ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví vás prosíme, abyste nevstupovali do budovy školy a nedoprovázeli své děti do šaten, školní družiny a tříd. V případě, že potřebujete hovořit s některým ze zaměstnanců školy, domluvte si ... Zobrazit celý příspěvek