Organizace ŠD

OdděleníVychovatelka TřídaUmístění
1.Kamila Šišková1.C, 2.BBudova školní družiny
2.Alena Tomková1.A, 2.BBudova školní družiny
3.Hana Šujanová3.A, 4.A, 4.BBudova školní družiny
4.Lenka Hennrichová1.B, 2.BBudova školy
5.Renáta Dudová2.A, 3.BBudova školy
6.Bc. Erika Dvořáková3.B, 4.A, 4.CBudova školy

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

POPLATKY V ŠD

Ředitelka školy stanovila v souladu s §123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, výši úplaty za zájmové vzdělání ve školní družině 100,- Kč měsíčně. V případě, že navštěvují ŠD sourozenci, platí mladší dítě také 100,- Kč měsíčně. Finanční prostředky budou využity na materiální vybavení ŠD a zájmové vzdělávání dětí.


PROVOZNÍ DOBA od 6.00 – 8.00 hod. od 11.30 – 17.00 hodin.

V době od 6.00 do 6.30 se děti ze všech oddělení (1.odd.- 6. odd.) scházejí v budově školní družiny “RANNÍ DRUŽINA.

V 6.30 přecházejí děti ze 4.odd. – 6. odd. společně s paní vychovatelkou z budovy školní družiny do 4. oddělení v budově školy, kde společně tráví čas do 7.45, kdy děti odcházejí na vyučování do svých tříd.

V době od 8.00 do 11.40 jsou všechna oddělení školní družiny uzavřená.
Po ukončení vyučování a od 11.40 do 15.30 pracuje každé oddělení dle svého organizačního plánu.

V 15.30 odcházejí děti ze 4.odd. – 6. odd. do „KONCOVÉ DRUŽINY,” která je v budově školní družiny. Provoz je ukončen v 17.00 hodin.
Vyzvedávání dětí ze školní družiny probíhá dle “Vnitřního řádu ŠD”. Pokud mají rodiče zájem, mohou si ve ŠD přečíst:

1. Školní vzdělávací program ŠD

Dodatek č. 1 ŠVP ŠD

2. Vnitřní řád ŠD

3. Poplatky ve ŠD