Informace školní jídelny

Počínaje únorem 2020 bude každému strávníkovi na počátku měsíce automaticky přihlášen oběd č. 1 do výše vloženého kreditu (tzn. tolik obědů kolik je zaplaceno). V případě, že vaše dítě nechodí na obědy každý den, nebo je nepřítomno na přelomu měsíce, je potřeba ve zmíněné dny oběd odhlásit. Platby se provádí stejným způsobem jako doposud (převodem z účtu, hotově). Nadále si můžete volit jídlo ze dvou možností. Na žádost rodičů se pouze snažíme předejít situacím, kdy dítě mělo obědy zaplaceny, ale zapomněli jste je přihlásit a dítě zůstalo bez jídla. Odhlášky a volbu jídla lze nadále provádět obvyklým způsobem. Při platbě přes účet počítejte se zdržením 1 – 2 dny, než se peníze dostanou do evidence školní jídelny. Pokud platíte obědy převodem z účtu, změňte si prosím číslo účtu školy pro platbu na 2234441/2700 (stejné číslo, jiný kód banky). Přihláška ke stravování v PDF
Přihláška ke stravování v Excelu

Odkaz na důležité informace ke stravování na začátku a konci školního rok


Fotografie, jak vypadá naše nová jídelna naleznete zde

Informace:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

Počínaje 1. 5. 2018 nebude BEZ ČIPU oběd vydán !!!

(Nebude-li mít strávník čip, může využít možnost mimořádného odhlášení oběda do 8.00 hodin osobně u vedoucí ŠJ, nebo telefonicky.)

Cena 1 oběda pro školní rok 2017/2018:

I. Kategorie 7-10 let :  24,- Kč

II. Kategorie 11-14 let :  27,- Kč

III. Kategorie 15 a více let:  34,- Kč

IV. Dospělí (plná cena):  34,- Kč

(Kategorie strávníků pro školní rok –např. dítě se narodilo 31. 8. 2007 a v září školního roku 2017 je mu 10 let, přesto je zařazeno do kategorie 11-14 let, protože školní rok je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a v něm dítě dosáhne věku 11 let)

Platby obědů :

$1 V HOTOVOSTI ráno od 7.00 do 8.00 hodin, odpoledne od 11.30 do 14.00 hod.

(s výjimkou posledního dne v měsíci, kdy se peníze nevybírají-uzávěrka)

$1 BANKOVNÍM PŘEVODEM

Pro zřízení této možnosti je potřeba zajít osobně za vedoucí ŠJ a sepsat Dohodu

  • o bezhotovostním platbě a mít s sebou číslo účtu, ze kterého budete platby provádět

(pro ty, kteří tento typ platby měli zřízený v minulém školním roce se nic nemění,

variabilní symbol zůstává)

a/Kategorie strávníků 7-10 let : zálohová platba do 20. dne měsíc předem 530,- Kč

b/Kategorie strávníků 11-14 let: 600,- Kč

c/Kategorie strávníků 15 a více let: 750,- Kč

 d/Dospělí celé: 750,- Kč

Strávník, který zvolil platbu bankovním převodem, si nesmí zapomenout obědy také navolit (buď přes internet nebo u vedoucí ŠJ)!! V opačném případě si pouze navýší kredit, ale nebude mít přihlášený žádný oběd. Pamatujte na to zejména na přelomu měsíců.

ÚHRADOU OBĚDŮ SE OBĚDY AUTOMATICKY NEPŘIHLAŠUJÍ – JE TO NA VÁS, STRÁVNÍCÍCH !

Přihlášky a odhlášky obědů :

Obědy se přihlašují, odhlašují nebo mění volba oběda do 14.00 hodin na den následující.

Výjimku tvoří první den v měsíci, kdy lze oběd přihlásit i na týž den do 8.00 hodin ráno

(osobně, telefonicky!).

Poslední 3 stravovací dny v měsíci prosinci (konec kalendářního roku) a červnu (konec školního roku) nejsou odhlášky z důvodu závěrečného zúčtování již možné!

Při přítomnosti žáků ve ŠD v době vedlejších (tj. podzimních, pololetních, jarních a Velikonočních) a hlavních prázdnin (např. prázdninovém týdnu ve školní družině) bude jídelna pro děti vařit v případě, že se přihlásí 20 a více dětí. Zákonní zástupci dětem zaplatí oběd, nebude ovšem na výběr ze dvou jídel, jídelna uvaří pouze jedno jídlo. Tento oběd nelze odhlásit.

Způsoby odhlašování obědů:

a/osobně u vedoucí ŠJ

b/telefonicky

$1-u těchto možností lze využít výjimky téhož dne do 8.00 hodin, u ostatních platí pravidlo 1 den předem do 14.00 hodin :

c/prostřednictvím objednávkového terminálu ve školní jídelně, umístěného vedle okénka

vedoucí ŠJ

d/prostřednictvím internetového systému „iCanteen“¨

(viz. www.4zscv.cz na Online přihlašování stravy)

Zde můžete spravovat konto vašeho strávníka. Odhlašovat, přihlašovat, zvolit z výběru obědů.

Pravidlo : 1 den předem do 14.00 hodin.

$1-V PÁTEK se dělají změny na PONDĚLÍ,

$1- V SOBOTU A NEDĚLI od ÚTERÝ a další dny

Internetový systém pracuje na 4 kalendářní týdny. (Vzhledem k tomu, že měsíce mají i 5 týdnů, je potřeba se přihláškám věnovat minimálně 2x v měsíci).

Pro přihlášky obědů přes internetový systém musí být na kontě strávníka dostatečný kredit!

Jídelníček :

Je zveřejňován k 23. dni v měsíci na měsíc následující. Na www.4zscv.cz a nástěnkách školy.