Informace školní jídelny

Stravování od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, strávníci,

od 25. 5. 2020 začne naše školní jídelna vařit.

Budeme vařit do konce června pouze jeden oběd (nebude možnost výběru).

Vzhledem k nastalé situaci taky apelujeme na vás, aby jste si sami obědy nahlásili (do konce školního roku neplatí automatické přihlašování stravy, ani pokud máte dostatečný kredit) a kdo nemáte zůstatek, pak také uhradili. Jedinou výjimkou jsou žáci z Nadace Women for Women (z 1. stupně), kterým nadále obědy přihlašujeme a tito žáci mají povinnost si je popřípadě odhlašovat.

Žádám vás, aby jste si na zbytek dní v květnu nahlásili obědy co nejdříve, nejpozději do středy 20. 5. 2020, abychom stačili objednat a navézt zboží.

Při platbě upřednostňujeme bezhotovostní převod. Kdo by jste měl zájem o platbu bankovním převodem a ještě ji nemáte zřízenou, je potřeba kontaktovat vedoucí ŠJ a vyhotovit Dohodu o bezhotovostní platbě a ona vám poté přidělí variabilní symbol.

Většině strávníkům vznikl přeplatek, ten stačí zpočátku využít k elektronickému nahlášení obědů (www.4zscv.cz, v záložce Školní jídelna-přihlašování online stravy). Kdo neovládá přihlášení elektronicky, může zavolat do ŠJ na tel. 474 626 417.  Případě na e-mail :   jidelna@4zscv.cz.

Nezapomeňte obědy přihlašovat minimálně 1 den předem do 14.00 hodin, aby byl prostor k objednávání potravin.

Učitelé a pedagogický dozor bude dbát na rozestupy mezi žáky, jednotlivé skupiny budou i s časovými rozestupy docházet k výdejnímu okénku tak, aby se nepotkávaly ve frontách (bude upřesněno). Strávníkům tácy, příbory, pití kompletně připraví zaměstnankyně ŠJ, u výdejního okénka si pak samostatně převezmou pouze hlavní jídlo.

Věříme, že tuto situaci všichni zvládneme !

Za kolektiv školní jídelny                                Alena Krouparová, vedoucí ŠJ  

                                                      

Objednávání stravy – změna

Počínaje únorem 2020 bude každému strávníkovi na počátku měsíce automaticky přihlášen oběd č. 1 do výše vloženého kreditu (tzn. tolik obědů kolik je zaplaceno). V případě, že vaše dítě nechodí na obědy každý den, nebo je nepřítomno na přelomu měsíce, je potřeba ve zmíněné dny oběd odhlásit. Platby se provádí stejným způsobem jako doposud (převodem z účtu, hotově). Nadále si můžete volit jídlo ze dvou možností. Na žádost rodičů se pouze snažíme předejít situacím, kdy dítě mělo obědy zaplaceny, ale zapomněli jste je přihlásit a dítě zůstalo bez jídla. Odhlášky a volbu jídla lze nadále provádět obvyklým způsobem. Při platbě přes účet počítejte se zdržením 1 – 2 dny, než se peníze dostanou do evidence školní jídelny. Pokud platíte obědy převodem z účtu, změňte si prosím číslo účtu školy pro platbu na 2234441/2700 (stejné číslo, jiný kód banky). Přihláška ke stravování v PDF
Přihláška ke stravování v Excelu

Odkaz na důležité informace ke stravování na začátku a konci školního rok


Fotografie, jak vypadá naše nová jídelna naleznete zde

Informace:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

Počínaje 1. 5. 2018 nebude BEZ ČIPU oběd vydán !!!

(Nebude-li mít strávník čip, může využít možnost mimořádného odhlášení oběda do 8.00 hodin osobně u vedoucí ŠJ, nebo telefonicky.)

Cena 1 oběda pro školní rok 2017/2018:

I. Kategorie 7-10 let :  24,- Kč

II. Kategorie 11-14 let :  27,- Kč

III. Kategorie 15 a více let:  34,- Kč

IV. Dospělí (plná cena):  34,- Kč

(Kategorie strávníků pro školní rok –např. dítě se narodilo 31. 8. 2007 a v září školního roku 2017 je mu 10 let, přesto je zařazeno do kategorie 11-14 let, protože školní rok je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a v něm dítě dosáhne věku 11 let)

Platby obědů :

$1 V HOTOVOSTI ráno od 7.00 do 8.00 hodin, odpoledne od 11.30 do 14.00 hod.

(s výjimkou posledního dne v měsíci, kdy se peníze nevybírají-uzávěrka)

$1 BANKOVNÍM PŘEVODEM

Pro zřízení této možnosti je potřeba zajít osobně za vedoucí ŠJ a sepsat Dohodu

  • o bezhotovostním platbě a mít s sebou číslo účtu, ze kterého budete platby provádět

(pro ty, kteří tento typ platby měli zřízený v minulém školním roce se nic nemění,

variabilní symbol zůstává)

a/Kategorie strávníků 7-10 let : zálohová platba do 20. dne měsíc předem 530,- Kč

b/Kategorie strávníků 11-14 let: 600,- Kč

c/Kategorie strávníků 15 a více let: 750,- Kč

 d/Dospělí celé: 750,- Kč

Strávník, který zvolil platbu bankovním převodem, si nesmí zapomenout obědy také navolit (buď přes internet nebo u vedoucí ŠJ)!! V opačném případě si pouze navýší kredit, ale nebude mít přihlášený žádný oběd. Pamatujte na to zejména na přelomu měsíců.

ÚHRADOU OBĚDŮ SE OBĚDY AUTOMATICKY NEPŘIHLAŠUJÍ – JE TO NA VÁS, STRÁVNÍCÍCH !

Přihlášky a odhlášky obědů :

Obědy se přihlašují, odhlašují nebo mění volba oběda do 14.00 hodin na den následující.

Výjimku tvoří první den v měsíci, kdy lze oběd přihlásit i na týž den do 8.00 hodin ráno

(osobně, telefonicky!).

Poslední 3 stravovací dny v měsíci prosinci (konec kalendářního roku) a červnu (konec školního roku) nejsou odhlášky z důvodu závěrečného zúčtování již možné!

Při přítomnosti žáků ve ŠD v době vedlejších (tj. podzimních, pololetních, jarních a Velikonočních) a hlavních prázdnin (např. prázdninovém týdnu ve školní družině) bude jídelna pro děti vařit v případě, že se přihlásí 20 a více dětí. Zákonní zástupci dětem zaplatí oběd, nebude ovšem na výběr ze dvou jídel, jídelna uvaří pouze jedno jídlo. Tento oběd nelze odhlásit.

Způsoby odhlašování obědů:

a/osobně u vedoucí ŠJ

b/telefonicky

$1-u těchto možností lze využít výjimky téhož dne do 8.00 hodin, u ostatních platí pravidlo 1 den předem do 14.00 hodin :

c/prostřednictvím objednávkového terminálu ve školní jídelně, umístěného vedle okénka

vedoucí ŠJ

d/prostřednictvím internetového systému „iCanteen“¨

(viz. www.4zscv.cz na Online přihlašování stravy)

Zde můžete spravovat konto vašeho strávníka. Odhlašovat, přihlašovat, zvolit z výběru obědů.

Pravidlo : 1 den předem do 14.00 hodin.

$1-V PÁTEK se dělají změny na PONDĚLÍ,

$1- V SOBOTU A NEDĚLI od ÚTERÝ a další dny

Internetový systém pracuje na 4 kalendářní týdny. (Vzhledem k tomu, že měsíce mají i 5 týdnů, je potřeba se přihláškám věnovat minimálně 2x v měsíci).

Pro přihlášky obědů přes internetový systém musí být na kontě strávníka dostatečný kredit!

Jídelníček :

Je zveřejňován k 23. dni v měsíci na měsíc následující. Na www.4zscv.cz a nástěnkách školy.