Informace školní jídelny

V týdnu 30. 9. – 7. 10. 2022 bude možné provádět hotovostní platby v jídelně a přihlášky a odhlášky jen v čase 7:00 – 8:00.

Děkujeme za pochopení

 1. 30. 6. 2022 bude výdej obědů od 10:00 do 13:00 hodin.
 2. Vzhledem k uzávěrce ŠJ je možné provést přihlášení a odhlášení obědů pouze do pondělí 27. 6. 2022 do 14:00 hodin. Od úterý již ŠJ odhlášky neprovede (pokud strávník onemocní, můžete oběd odnést v jídlonosiči).
 3. STRÁVNÍCI, KTEŘÍ ŠKOLU OPOUŠTÍ, NEZAPOMEŇTE VRÁTIT ČIPY VEDOUCÍ ŠJ (OBDRŽÍTE ZPĚT ZÁLOHU 100,-).
 4. Přeplatky v hotovosti ŠJ k 30. 6. 2022 vrátí strávníkům, popř. třídním učitelům, bezhotovostní platby zpět na účty, nejpozději do 31. 7. 2022.
 5. Stravné na nový školní rok můžete platit v kanceláři ŠJ od 25. 8. do 31. 8. 2022 v době od 7:00 do 13:00 hodin. Během školního roku pak běžně: ráno od 7:00 do 8:00 hodin, odpoledne od 11:30 do 14:00 hodin. Platby bankovními převody začněte provádět v srpnu 2022, V. S. zůstávají stejné.
 6. Na nový školní rok musí mít každý strávník opět vyplněnou Přihlášku ke stravování, která je ke stažení na stránkách školy nebo k dispozici u vedoucí školní jídelny. Přihlášky lze vyplňovat již během měsíce června 2022 a nosit vedoucí školní jídelny.
 7. Pro bezhotovostní platby je třeba vyplnit Informovaný souhlas (součást Přihlášky ke stravování) a Dohodu o bezhotovostní úhradě obědů (k dispozici u vedoucí ŠJ). Platba musí být připsána vždy do 20. dne v měsíci předchozím (např. stravné na říjen do 20. září)
 8. Číslo účtu: 2234441/2700

Pro nový školní rok připomínáme:

 • každý nový strávník po registraci (vyplnění Přihlášky ke stravování) obdrží přihlašovací údaje a s těmi může nahlížet na konto strávníka na webových stránkách školy
 • stejně, jako dříve budou automaticky přihlášeny obědy do výše kreditu s volbou č. 1. Volbu č. 2 je nutné změnit v aplikaci pro objednávání stravy.
 • nezapomínejte prosím odhlašovat obědy v případě absence
 • první den nenadálé nemoci lze odnést oběd v jídlonosiči v době od 11:50 do 12:30 hodin, další dny je třeba oběd odhlásit
 • odhlášku/přihlášku oběda lze provést jen 1 den předem do 14:00 hodin, výjimečně telefonicky nebo osobně téhož dne do 8:00 hodin u vedoucí školní jídelny
 • na pondělí lze odhlášky/přihlášky provádět v pátek do 14:00 hodin (během víkendu již nelze)
 • změnu oběda je třeba provést 2 dny předem
 • výdej obědů je od 11:30 do 14:00 hodin
 • bez čipu nebude oběd vydán (při ztrátě čipu je nutné zakoupit nový za 100,-Kč)
 • internetový systém iCanteen pracuje na 4 kalendářní týdny (vzhledem k tomu, že některé měsíce mají 5 týdnů, je třeba se přihláškám věnovat minimálně 2x v měsíci)
 • pro přihlášky přes internetový systém musí být na kontě strávníka dostatečný kredit
 • poslední 3 stravovací dny v měsíci prosinci (konec kalendářního roku) a červnu (konec školního roku) nejsou odhlášky z důvodu uzávěrky možné

 CENY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2022

V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, příloha č. 2 o finančních limitech, dochází od nového školního roku ke zvýšení stravného takto:

I.kategorie3 – 6 let24 Kč
II.kategorie7 – 10 let28 Kč
III.kategorie11 – 14 let32 Kč
IV.kategorie15 let a více40 Kč

Ve výše zmíněném Vnitřním řádu školní jídelny se rovněž mění bod č. 5: Sazby měsíčních zálohových plateb dle jednotlivých kategorií strávníků:

I.kategorie3 – 6 let530 Kč
II.kategorie7 – 10 let620 Kč
III.kategorie11 – 14 let710 Kč
IV.kategorie15 let a více880 Kč

Jídelníček je zveřejňován 23. dne v měsíci na měsíc následující na www.4zscv.cz a na nástěnkách školy.

Spojení se školní jídelnou:

webové stránky:                www.4zscv.cz

telefon:                                 474 626 417

e-mail:                                  jidelna@4zscv.cz

vedoucí školní jídelny:     Eklová Irena

Vážení rodiče žáků, stravujících se ve školní jídelně,

Je mi jasné, že v případě, kdy je vaše dítě nemocné máte spoustu jiných starostí než myslet na školní jídelnu a též častokrát nemáte možnost nebo čas kontrolovat, zda vaše zdravé dítě na obědy dochází. Přesto vás chci požádat, zda byste mohli odhlašovat obědy, když víte, že dítě nebude oběd odebírat.

Dle zákona má dítě nárok na oběd, pokud je přítomno ve výuce a první den nemoci.

Cena oběda je dotována a skládá se kromě ceny potravin, kterou platíte vy, ještě z nákladů na platy a provozní náklady. Pokud je tedy oběd uvařen a nevydán (v případě absence dítěte), jsou tyto peníze čerpány neoprávněně. Toto později podléhá kontrolám, které ve školách prování například Česká školní inspekce.

Pokud pomineme výše zmíněné, každý nevydaný oběd představuje zbytečnou ztrátu vašich i našich peněz, zbytečně vyplýtvané potraviny, které by někde mohly být využity, ale i z lidského hlediska, zbytečná práce paní kuchařek, které se musí dívat, jak se jejich celodenní práce, netknutá, sype do odpadu.

Obědy lze odhlašovat online (https://strav.nasejidelna.cz/0212/login) vždy do 14 hodin předchozího dne, telefonicky na čísle 474 626 417 nebo e-mailem na jidelna@4zscv.cz

Předem vám velice děkuji za vaši spolupráci.

Ilona Zahálková, ředitelka školy

Pro bezhotovostní platby je potřeba vyplnit informovaný souhlas.

Zvýšení ceny stravného od 1. 9. 2021

Vzhledem k rostoucím cenám potravin a požadavkům na výživu dětí, naše školní jídelna bude od září 2021 navyšovat cenu obědů.

V Organizačním řádu školní jídelny  ZŠK-569/2019 (Vnitřní řád ŠJ) ze dne 1. 1. 2020 byly uvedeny tyto ceny stravného :

 1. kategorie   7  –  10 let 24,- Kč
 2. kategorie  11 – 14 let            27,- Kč
 3. kategorie  15 let a více          34,- Kč
 4. zaměstnanci                          34,- Kč 

V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2 o finančních limitech, dochází od nového školního roku ke zvýšení stravného takto :

 1. kategorie   7 – 10 let              25,- Kč
 2. kategorie 11 – 14 let              29,- Kč
 3. kategorie  15 let a více          36,- Kč
 4. zaměstnanci                           36,- Kč 

Ve výše zmíněném Vnitřním řádu školní jídelny se rovněž mění bod č. 5 : Sazby měsíčních zálohových plateb dle jednotlivých kategorií strávníků :

 1. žáci  7 – 10 let     550,- Kč
 2. žáci 11 – 14 let    640,- Kč
 3. žáci 15 let a více  790,- Kč
 4. zaměstnanci        790,- Kč

Číslo účtu :  2234441/2700

Při platbách nezapomínat na variabilní symbol, který byl školní jídelnou přidělen (začínající 707….).

Zálohové platby je nutno provést do 20. dne v měsíci předem! (Např. na měsíc září je nutno bankovní převod uskutečnit do 20. srpna, atd.).

Stejně jako dříve budou automaticky přihlášeny obědy do výše kreditu s volbou č. 1. Na volbu č. 2 je nutné změnit v aplikaci pro objednávání stravy. Nezapomínejte prosím dětem odhlašovat obědy v případě absence.

Děkujeme za pochopení.

Provoz od 10. 5. 2021

Obědy nejsou automaticky přihlašovány, je nutné si je objednat obvyklými způsoby.

Výdejní čas pro odběr stravy do jídlonosičů je posunut na 13:45 – 14:15. Prosíme o dodržování tohoto času, není možné provádět současně s výdejem obědů dětem v jídelně. Děkujeme

V případě, že nestihnete objednat stravu na následující den elektronicky do 14 hodin, lze kontaktovat telefonicky vedoucí školní jídelny (tel. 474 629 417) ještě v den oběda do 8 hodin ráno. Později již nelze v návaznosti na vlastní přípravu jídla.

 • PŘIHLÁŠENÍ DO ONLINE STRAVY :

Každý nový strávník dostane s prvním zaregistrováním (vyplněním Přihlášky ke stravování) u vedoucí ŠJ přihlašovací údaje strávníka. S těmito údaji pak může nahlížet do konta strávníka na webových stránkách školy :

www.4zscv.cz

na titulní straně uprostřed růžové tlačítko „Přihlašování stravy“

-po rozkliknutí se objeví tabulka iCanteen, kde zadáte dva řádky.

Na prvním přihlašovací jméno – to dostanete od vedoucí ŠJ

 a na druhém řádku heslo – zde zadáte stejné údaje jako do prvního řádku (přihlašovací údaje i heslo jsou do začátku totožné, upravit si heslo můžete sami po prvním přihlášení v nastavení konkrétního strávníka).

Pokud po přihlášení budete chtít oběd změnit či odhlásit, pohybujete se myší – jídla jsou zakliknutá „fajfkami“, vy myší učiníte fajfku u jídla, které chcete, anebo pro odhlášení obědů „nezafajfknete“ nic. Nemusíte již víc nikde nic potvrzovat, stačí jen „odejít“ šipkou vpravo nahoře.

 • Dodržujte prosím časy objednávek i odhlášek !

Změny lze provést nejpozději den předem do 14.00 hodin !!!

Pozor také na změnu či odhlášku oběda na PONDĚLÍ – tu lze učinit pouze do PÁTKU do 14.00 hodin !

O víkendu (sobota a neděle) již změnu na pondělí neprovedete, o víkendu lze měnit obědy až od úterý dál…..

 • Pokud nechcete používat online stravu, lze obědy změnit nebo odhlásit i jinak.
 • u okénka vedoucí ŠJ (ráda vám pomůže),
 • u objednávkového terminálu ve školní jídelně (je také u okénka vedoucí ŠJ) prostřednictvím čipu
 • telefonicky: 474 626 417 
 • e-mailem :  jidelna@4zscv.cz

(Kategorie strávníků pro školní rok –např. dítě se narodilo 31. 8. 2007 a v září školního roku 2017 je mu 10 let, přesto je zařazeno do kategorie 11-14 let, protože školní rok je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a v něm dítě dosáhne věku 11 let)

.