Informace školní jídelny

Od pondělí 20.12. nebude možné odhlašovat a přihlašovat prosincové obědy, z důvodu uzávěrky.

V minulosti jsme nastavili automatické přihlášení obědů na celý měsíc do výše vloženého kreditu z důvodu pohodlnějšího objednávání stravy.

Ačkoliv se strávníkům zobrazí možnost objednávek jen na 3 týdny, v systému je předplacen celý kalendářní měsíc, a proto zdánlivě nesouhlasí zůstatek na kontě strávníka.

Problém nastává v případě, že chcete vašemu dítěti přihlásit obědy jen na některé dny v týdnu. Abyste nemuseli neustále obědy odhlašovat, stačí zavolat vedoucí ŠJ, která vámi navolené dny do systému nastaví.

Děkujeme za pochopení

Výdejní čas pro odběr stravy do jídlonosičů je 11:50 – 12:30. Prosíme o dodržování tohoto času. Děkujeme

Obědy na září školního roku 2021/2022 lze objednávat a platit hotově denně od 25. 8. 2021 v jídelně školy v čase 8:00 – 13:00.

Všichni strávníci musí odevzdat přihlášku ke stravování.

Pro bezhotovostní platby je potřeba vyplnit informovaný souhlas.

Zvýšení ceny stravného od 1. 9. 2021

Vzhledem k rostoucím cenám potravin a požadavkům na výživu dětí, naše školní jídelna bude od září 2021 navyšovat cenu obědů.

V Organizačním řádu školní jídelny  ZŠK-569/2019 (Vnitřní řád ŠJ) ze dne 1. 1. 2020 byly uvedeny tyto ceny stravného :

 1. kategorie   7  –  10 let 24,- Kč
 2. kategorie  11 – 14 let            27,- Kč
 3. kategorie  15 let a více          34,- Kč
 4. zaměstnanci                          34,- Kč 

V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2 o finančních limitech, dochází od nového školního roku ke zvýšení stravného takto :

 1. kategorie   7 – 10 let              25,- Kč
 2. kategorie 11 – 14 let              29,- Kč
 3. kategorie  15 let a více          36,- Kč
 4. zaměstnanci                           36,- Kč 

Ve výše zmíněném Vnitřním řádu školní jídelny se rovněž mění bod č. 5 : Sazby měsíčních zálohových plateb dle jednotlivých kategorií strávníků :

 1. žáci  7 – 10 let     550,- Kč
 2. žáci 11 – 14 let    640,- Kč
 3. žáci 15 let a více  790,- Kč
 4. zaměstnanci        790,- Kč

Číslo účtu :  2234441/2700

Při platbách nezapomínat na variabilní symbol, který byl školní jídelnou přidělen (začínající 707….).

Zálohové platby je nutno provést do 20. dne v měsíci předem! (Např. na měsíc září je nutno bankovní převod uskutečnit do 20. srpna, atd.).

Stejně jako dříve budou automaticky přihlášeny obědy do výše kreditu s volbou č. 1. Na volbu č. 2 je nutné změnit v aplikaci pro objednávání stravy. Nezapomínejte prosím dětem odhlašovat obědy v případě absence.

Děkujeme za pochopení.

Provoz od 10. 5. 2021

Obědy nejsou automaticky přihlašovány, je nutné si je objednat obvyklými způsoby.

Výdejní čas pro odběr stravy do jídlonosičů je posunut na 13:45 – 14:15. Prosíme o dodržování tohoto času, není možné provádět současně s výdejem obědů dětem v jídelně. Děkujeme

V případě, že nestihnete objednat stravu na následující den elektronicky do 14 hodin, lze kontaktovat telefonicky vedoucí školní jídelny (tel. 474 629 417) ještě v den oběda do 8 hodin ráno. Později již nelze v návaznosti na vlastní přípravu jídla.

 • PŘIHLÁŠENÍ DO ONLINE STRAVY :

Každý nový strávník dostane s prvním zaregistrováním (vyplněním Přihlášky ke stravování) u vedoucí ŠJ přihlašovací údaje strávníka. S těmito údaji pak může nahlížet do konta strávníka na webových stránkách školy :

www.4zscv.cz

na titulní straně uprostřed růžové tlačítko „Přihlašování stravy“

-po rozkliknutí se objeví tabulka iCanteen, kde zadáte dva řádky.

Na prvním přihlašovací jméno – to dostanete od vedoucí ŠJ

 a na druhém řádku heslo – zde zadáte stejné údaje jako do prvního řádku (přihlašovací údaje i heslo jsou do začátku totožné, upravit si heslo můžete sami po prvním přihlášení v nastavení konkrétního strávníka).

Pokud po přihlášení budete chtít oběd změnit či odhlásit, pohybujete se myší – jídla jsou zakliknutá „fajfkami“, vy myší učiníte fajfku u jídla, které chcete, anebo pro odhlášení obědů „nezafajfknete“ nic. Nemusíte již víc nikde nic potvrzovat, stačí jen „odejít“ šipkou vpravo nahoře.

 • Dodržujte prosím časy objednávek i odhlášek !

Změny lze provést nejpozději den předem do 14.00 hodin !!!

Pozor také na změnu či odhlášku oběda na PONDĚLÍ – tu lze učinit pouze do PÁTKU do 14.00 hodin !

O víkendu (sobota a neděle) již změnu na pondělí neprovedete, o víkendu lze měnit obědy až od úterý dál…..

 • Pokud nechcete používat online stravu, lze obědy změnit nebo odhlásit i jinak.
 • u okénka vedoucí ŠJ (ráda vám pomůže),
 • u objednávkového terminálu ve školní jídelně (je také u okénka vedoucí ŠJ) prostřednictvím čipu
 • telefonicky: 474 626 417 
 • e-mailem :  jidelna@4zscv.cz

MIMOŘÁDNÁ SITUACE OHLEDNĚ COVID-19

Pro rodiče a cizí osoby :

 nevstupujte do prostor školní jídelny (chráníte tím děti) !

Pokud možno vyřiďte si u vedoucí ŠJ možnost platbou bezhotovostní !

Je potřeba vyplnit Dohodu o bezhotovostní platbě, vedoucí Vám přidělí

variabilní symbol.

Starší děti si můžou hotovostně platit samy.

V případě nemoci si obědy ODHLAŠTE, do jídlonosičů vydat oběd v prostorách ŠJ nelze !!!

Pokud na výdeji do jídlonosiče trváte(v první den nenadálé nemoci), telefonicky toto oznamte vedoucí ŠJ a v čase ke konci výdeje : 13.45 – 14.00 hodin si dojděte s jídlonosičem zezadu ke kuchyni, kolem školního hřiště a zazvoňte.      

Děkujeme za pochopení.

Prosíme všechny strávníky o kontrolu čísla účtu pro platby. Nové číslo účtu (již od listopadu 2019) je 2234441/2700

Vzhledem k faktu, že většina dětí již nedocházela v červnu na obědy, nebylo možné vrátit jejich prostřednictvím přeplatky, které vznikly při platbách v hotovosti. Tyto přeplatky budou převedeny do příštího školního roku.

Přeplatky z bezhotovostních plateb budeme vracet zpět na účty, které jste uvedli v Dohodě o bezhotovostní platbě, a to během měsíce července 2020.

Veškeré připomínky a dotazy směřujte na jidelna@4zscv.cz nebo reditelka@4zscv.cz.

Přihlašování obědů bude prováděno systémem automaticky pro strávníky, kteří budou mít kredit (zaplaceno) a to vždy s otevřením měsíce dalšího, který se otvírá k 23. dni v měsíci spolu s novým jídelníčkem.

Automaticky se nahlásí oběd č.1 až do výše kreditu.

Přihlašování, odhlašování nebo změnu výběru obědů provádějte vždy minimálně 1 den předem do 14.00 hodin. Pozor na pondělní oběd, ten můžete provést maximálně do pátku do 14.00 hodin (systém víkendové změny zaznamená až od úterý).

Oběd do jídlonosiče lze vydat pouze první den nenadálé nemoci !

Platby obědů lze provádět : 

 • bankovním převodem (bankovní převody jsou zálohové platby prováděné s předstihem, nejpozději do 20. dne měsíc předem)
 • hotově

Spojení se školní jídelnou :

webové stránky :           www.4zscv.cz

telefon :                           474 626 417

e-mail :                             jidelna@4zscv.cz

______________________________________________________________________________

                                                      

Odkaz na důležité informace ke stravování na začátku a konci školního rok


Fotografie, jak vypadá naše nová jídelna naleznete zde

Informace:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

Počínaje 1. 5. 2018 nebude BEZ ČIPU oběd vydán !!!

(Nebude-li mít strávník čip, může využít možnost mimořádného odhlášení oběda do 8.00 hodin osobně u vedoucí ŠJ, nebo telefonicky.)

Cena 1 oběda pro školní rok 2017/2018:

I. Kategorie 7-10 let :  24,- Kč

II. Kategorie 11-14 let :  27,- Kč

III. Kategorie 15 a více let:  34,- Kč

IV. Dospělí (plná cena):  34,- Kč

(Kategorie strávníků pro školní rok –např. dítě se narodilo 31. 8. 2007 a v září školního roku 2017 je mu 10 let, přesto je zařazeno do kategorie 11-14 let, protože školní rok je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a v něm dítě dosáhne věku 11 let)

Platby obědů :

$1 V HOTOVOSTI ráno od 7.00 do 8.00 hodin, odpoledne od 11.30 do 14.00 hod.

(s výjimkou posledního dne v měsíci, kdy se peníze nevybírají-uzávěrka)

$1 BANKOVNÍM PŘEVODEM

Pro zřízení této možnosti je potřeba zajít osobně za vedoucí ŠJ a sepsat Dohodu

 • o bezhotovostním platbě a mít s sebou číslo účtu, ze kterého budete platby provádět

(pro ty, kteří tento typ platby měli zřízený v minulém školním roce se nic nemění,

variabilní symbol zůstává)

a/Kategorie strávníků 7-10 let : zálohová platba do 20. dne měsíc předem 530,- Kč

b/Kategorie strávníků 11-14 let: 600,- Kč

c/Kategorie strávníků 15 a více let: 750,- Kč

 d/Dospělí celé: 750,- Kč

Strávník, který zvolil platbu bankovním převodem, si nesmí zapomenout obědy také navolit (buď přes internet nebo u vedoucí ŠJ)!! V opačném případě si pouze navýší kredit, ale nebude mít přihlášený žádný oběd. Pamatujte na to zejména na přelomu měsíců.

ÚHRADOU OBĚDŮ SE OBĚDY AUTOMATICKY NEPŘIHLAŠUJÍ – JE TO NA VÁS, STRÁVNÍCÍCH !

Přihlášky a odhlášky obědů :

Obědy se přihlašují, odhlašují nebo mění volba oběda do 14.00 hodin na den následující.

Výjimku tvoří první den v měsíci, kdy lze oběd přihlásit i na týž den do 8.00 hodin ráno

(osobně, telefonicky!).

Poslední 3 stravovací dny v měsíci prosinci (konec kalendářního roku) a červnu (konec školního roku) nejsou odhlášky z důvodu závěrečného zúčtování již možné!

Při přítomnosti žáků ve ŠD v době vedlejších (tj. podzimních, pololetních, jarních a Velikonočních) a hlavních prázdnin (např. prázdninovém týdnu ve školní družině) bude jídelna pro děti vařit v případě, že se přihlásí 20 a více dětí. Zákonní zástupci dětem zaplatí oběd, nebude ovšem na výběr ze dvou jídel, jídelna uvaří pouze jedno jídlo. Tento oběd nelze odhlásit.

Způsoby odhlašování obědů:

a/osobně u vedoucí ŠJ

b/telefonicky

$1-u těchto možností lze využít výjimky téhož dne do 8.00 hodin, u ostatních platí pravidlo 1 den předem do 14.00 hodin :

c/prostřednictvím objednávkového terminálu ve školní jídelně, umístěného vedle okénka

vedoucí ŠJ

d/prostřednictvím internetového systému „iCanteen“¨

(viz. www.4zscv.cz na Online přihlašování stravy)

Zde můžete spravovat konto vašeho strávníka. Odhlašovat, přihlašovat, zvolit z výběru obědů.

Pravidlo : 1 den předem do 14.00 hodin.

$1-V PÁTEK se dělají změny na PONDĚLÍ,

$1- V SOBOTU A NEDĚLI od ÚTERÝ a další dny

Internetový systém pracuje na 4 kalendářní týdny. (Vzhledem k tomu, že měsíce mají i 5 týdnů, je potřeba se přihláškám věnovat minimálně 2x v měsíci).

Pro přihlášky obědů přes internetový systém musí být na kontě strávníka dostatečný kredit!

Jídelníček :

Je zveřejňován k 23. dni v měsíci na měsíc následující. Na www.4zscv.cz a nástěnkách školy.