Informace školní jídelny

Od 25. 3. 2024 jsme z organizačních důvodů dočasně nuceni přistoupit ke zrušení možnosti výběru ze dvou jídel. Všem strávníkům bude nastaven oběd jedna. Zkontrolujte si prosím, zda oběd budete chtít nebo ho raději zrušíte. Toto opatření bude trvat minimálně do 12. 4. 2024.

Děkujeme za pochopení.

V termínu 12.-15.6. bude z důvodu malého počtu strávníků nabízeno k obědu jen jedno jídlo

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY       PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU

 • 30.6. bude výdej obědů od 10:00 do 13:00 hodin.
 • Vzhledem k uzávěrce ŠJ je možné provést přihlášení a odhlášení obědů pouze do úterý 27.6. 2023
 • STRÁVNÍCI, KTEŘÍ OPOUŠTÍTE ŠKOLU, NEZAPOMEŇTE VRÁTIT ČIPY VEDOUCÍ ŠJ (OBDRŽÍTE ZPĚT ZÁLOHU 100,-).
 • Přeplatky v hotovosti vrátíme do 30.6. strávníkům, popř. třídním učitelům.
 • Bezhotovostní platby posíláme zpět na účty nejpozději do 31.7.2023.
 • Stravné na nový školní rok můžete platit v kanceláři ŠJ od 28.8. do 1.9.2023 v době 7:00 do 13:00 hodin. Během školního roku pak běžně: ráno 7:00 – 8:00 hodin a odpoledne 11:30 – 14:00 hodin. Platby bankovním převodem začněte provádět v srpnu 2023. Variabilní symboly zůstávají stejné.

Všem přejeme krásné letní prázdniny 😊

Na nový školní rok musí mít každý strávník opět vyplněnou Přihlášku ke stravování, která je ke stažení na stránkách školy nebo k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 • Pro bezhotovostní platby je třeba vyplnit Informovaný souhlas (součást Přihlášky ke stravování) a Dohodu o bezhotovostní úhradě obědů (k dispozici u vedoucí ŠJ). Platba musí být připsána vždy do 20. dne v měsíci předchozím (např. stravné na říjen do 20. září)
 • Číslo účtu: 2234441/2700
 • každý nový strávník po registraci (vyplnění Přihlášky ke stravování) obdrží přihlašovací údaje a s těmi může nahlížet na konto strávníka na webových stránkách školy
 • stejně, jako dříve budou automaticky přihlášeny obědy do výše kreditu s volbou č. 1. Volbu č. 2 je nutné změnit v aplikaci pro objednávání stravy.
 • nezapomínejte prosím odhlašovat obědy v případě absence
 • první den nenadálé nemoci lze odnést oběd v jídlonosiči v době od 11:50 do 12:30 hodin, další dny je třeba oběd odhlásit
 • odhlášku/přihlášku oběda lze provést jen 1 den předem do 14:00 hodin, výjimečně telefonicky nebo osobně téhož dne do 8:00 hodin u vedoucí školní jídelny
 • na pondělí lze odhlášky/přihlášky provádět v pátek do 14:00 hodin (během víkendu již nelze)
 • změnu oběda je třeba provést 2 dny předem
 • výdej obědů je od 11:30 do 14:00 hodin
 • bez čipu nebude oběd vydán (při ztrátě čipu je nutné zakoupit nový za 100,-Kč)
 • internetový systém iCanteen pracuje na 4 kalendářní týdny (vzhledem k tomu, že některé měsíce mají 5 týdnů, je třeba se přihláškám věnovat minimálně 2x v měsíci)
 • pro přihlášky přes internetový systém musí být na kontě strávníka dostatečný kredit
 • poslední 3 stravovací dny v měsíci prosinci (konec kalendářního roku) a červnu (konec školního roku) nejsou odhlášky z důvodu uzávěrky možné

 CENY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2022

V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, příloha č. 2 o finančních limitech, dochází od nového školního roku ke zvýšení stravného takto:

I.kategorie3 – 6 let24 Kč
II.kategorie7 – 10 let28 Kč
III.kategorie11 – 14 let32 Kč
IV.kategorie15 let a více40 Kč

Ve výše zmíněném Vnitřním řádu školní jídelny se rovněž mění bod č. 5: Sazby měsíčních zálohových plateb dle jednotlivých kategorií strávníků:

I.kategorie3 – 6 let530 Kč
II.kategorie7 – 10 let620 Kč
III.kategorie11 – 14 let710 Kč
IV.kategorie15 let a více880 Kč

Jídelníček je zveřejňován 23. dne v měsíci na měsíc následující na www.4zscv.cz a na nástěnkách školy.

Spojení se školní jídelnou:

webové stránky:                www.4zscv.cz

telefon:                                 474 626 417

e-mail:                                  jidelna@4zscv.cz

vedoucí školní jídelny:     Eklová Irena

PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Každý nový strávník dostane s prvním zaregistrováním (vyplněním Přihlášky ke stravování) u vedoucí ŠJ přihlašovací údaje strávníka. S těmito údaji pak může nahlížet do konta strávníka na webových stránkách školy :

www.4zscv.cz

na titulní straně uprostřed růžové tlačítko „Přihlašování stravy“

-po rozkliknutí se objeví tabulka iCanteen, kde zadáte dva řádky.

Na prvním přihlašovací jméno – to dostanete od vedoucí ŠJ

 a na druhém řádku heslo – zde zadáte stejné údaje jako do prvního řádku (přihlašovací údaje i heslo jsou do začátku totožné, upravit si heslo můžete sami po prvním přihlášení v nastavení konkrétního strávníka).

Pokud po přihlášení budete chtít oběd změnit či odhlásit, pohybujete se myší – jídla jsou zakliknutá „fajfkami“, vy myší učiníte fajfku u jídla, které chcete, anebo pro odhlášení obědů „nezafajfknete“ nic. Nemusíte již víc nikde nic potvrzovat, stačí jen „odejít“ šipkou vpravo nahoře.

(Kategorie strávníků pro školní rok –např. dítě se narodilo 31. 8. 2007 a v září školního roku 2017 je mu 10 let, přesto je zařazeno do kategorie 11-14 let, protože školní rok je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a v něm dítě dosáhne věku 11 let)

.