Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Zahálková Ilona, MBA
ředitelka školy
reditelka@4zscv.cz
Mgr. Vargová Jana
zástupkyně ředitelky
zastupkyne@4zscv.cz

Pedagogové vykonávající specializovanou činnost

Ing. Bazalková Šárka
koordinátor školního vzdělávacího programu
bazalkova@4zscv.cz
Mgr. Bělohlavá Petra
školní speciální pedagog – etoped
belohlava@4zscv.cz
Mgr. Klímová Kateřina
školní psycholog
psycholog@4zscv.cz
Ing. Knoblochová Gabriela
koordinátor environmentální výchovy
knoblochova@4zscv.cz
Mgr. Kučerová Dagmar
školní speciální pedagog
kucerova@4zscv.cz
Ing. Kužminski Jan
koordinátor ICT
kuzminski@4zscv.cz
Mgr. Michalcová Lenka
výchovný poradce
michalcova@4zscv.cz
Mgr. Šlampová Ivana
metodik prevence, koordinátor projektu Škola podporující zdraví
slampova@4zscv.cz

Pedagogičtí pracovníci

1. stupeň

Mgr. Adámková Jana
třídní učitelka II.A
adamkova@4zscv.cz
Mgr. Kinclmanová Petra, DiS.
třídní učitelka V.B 
kinclmanova@4zscv.cz
Mgr. Kořínková Vladimíra
třídní učitelka I.C
korinkova@4zscv.cz
Mgr. Kotvaldová Eva
třídní učitelka III.A 
kotvaldova@4zscv.cz
Mgr. Kulvajtová Šárka
třídní učitelka I.A
kulvajtova@4zscv.cz
Mgr. Křížková Monika, DiS.
třídní učitelka II.B
krizkova@4zscv.cz
Mgr. Lhotáková Ivana
třídní učitelka IV.B
lhotakova@4zscv.cz
Mgr. Maříková Evženie
třídní učitelka IV.A
marikova@4zscv.cz
Mgr. Nobstová Dita
třídní učitelka IV.C 
nobstova@4zscv.cz
Mgr. Prollová Renata
třídní učitelka III.B 
prollova@4zscv.cz
Mgr. Uldrichová Milena
třídní učitelka V.C
uldrichova@4zscv.cz
Mgr. Vaverka Jakub
třídní učitel V.A
vaverka@4zscv.cz
Mgr. Vosáhlová Tereza
třídní učitelka I.B
vosahlova@4zscv.cz

2. stupeň

Ing. Bazalková Šárka
bazalkova@4zscv.cz
třídní učitelka VIII.B
Mgr. Čížková Petra
cizkova@4zscv.cz
Ing. Červená Michaela
cervena@4zscv.cz
třídní učitelka VII.C
Bc. Zbyněk Chalupa
chalupa@4zscv.cz
třídní učitel VI.B
Mgr. Janoušková Lucie
janouskova@4zscv.cz
třídní učitelka VII.A
Jelínková Miroslava
jelinkova@4zscv.cz
Mgr. Jana Kárová
karova@4zscv.cz
Ing. Kužminski Jan 
kuzminski@4zscv.cz
třídní učitel VIII.A
Ing. Knoblochová Gabriela
knoblochova@4zscv.cz
Ing. Koníčková Petra, MBA
konickova@4zscv.cz
třídní učitelka IX.A
Mgr. Michalcová Lenka
michalcova@4zscv.cz
Mgr. Mizun Luboš
mizun@4zscv.cz
Bc. Mouleová Helena
mouleova@4zscv.cz
třídní učitelka VI.A
Mgr. Řeháková Lucie
rehakova@4zscv.cz
třídní učitelka IX.B
Mgr. Šlampová Ivana
slampova@4zscv.cz
třídní učitelka VII.B
Mgr. Štefánková Lenka
stefankova@4zscv.cz
Mgr. Vaňkátová Radka
vankatova@4zscv.cz
Vejnárková Martina
slamova@4zscv.cz
Mgr. Vargová Jana
vargova@4zscv.cz

Asistenti pedagoga

Bazalková Martina
bazalkova1@4zscv.cz
Hladíková Štěpánka
hladikova@4zscv.cz
Kolaříková Nikola
kolarikova@4zscv.cz
Bc. Majerníková Alice DiS.
majernikova@4zscv.cz
Maršálová Jitka DiS.
marsalova@4zscv.cz
Nová Jana
nova@4zscv.cz
Šafránková Iveta
safrankova@4zscv.cz
Šmejkalová Hana
smejkalova@4zscv.cz
Šujanová Hana
sujanova@4zscv.cz
Vrbenská Dana
vrbenska@4zscv.cz

vrbenska@4zscv.cz

Vychovatelky školní družiny

Dudová Renáta
vedoucí školní družiny
5. oddělení (2.B, 3.B)
dudova@4zscv.cz
Dvořáková Erika
6. oddělení (3.C, 4.B, 4.C)
dvorakova@4zscv.cz
Hennrichová Lenka
4. oddělení (1.A, 2.B)
hennrichova@4zscv.cz
Šišková Kamila
1. oddělení (1.B, 2.B)
siskova@4zscv.cz
Šujanová Hana
3. oddělení (3.A, 4.A)
sujanova@4zscv.cz
Tomková Alena
2. oddělení (2.A, 2.B)
tomkova@4zscv.cz


Ostatní zaměstnanci školy

Janouškovec Miroslav
školník
skolnik@4zscv.cz
Köhlerová Petra
sekretářka
sekretarka@4zscv.cz
Nová Jana
vrátná
nova@4zscv.cz
Novotná Hana
účetní
ucetni@4zscv.cz

Paní kuchařky

Eklová Irena
vedoucí školní jídelny
jidelna@4zscv.cz
Duždová Lucie
Lišková Pavla
Vetýšková Radka

Pomocné kuchařky

Krausová Renata
Věra Skokanová

Paní uklízečky

Náther Eva Kašparová Jana
Linzová Renáta Pažitková Michaela
Pejšková Simona