Karanténa 2.B

Z rozhodnutí krajské hygienické stanice byla třídě 2.B v období 20. 5. – 3. 6. nařízena karanténa z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID-19. V případě, že budou pozitivně testovány další děti, které byly v kontaktu v období 21. – ... Zobrazit celý příspěvek

Dle novely mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se provoz školy mění takto:

  • U všech žáků a tříd obou stupňů školy je povolena osobní přítomnost bez rotací
  • Končí distanční výuka všech předmětů, včetně volitelných
  • Tělesná výchova smí probíhat i uvnitř při zachování
... Zobrazit celý příspěvek

Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022

Ředitelka Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334 jako příslušný  správní orgán zveřejňuje výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021-2022, konaném ve dnech 1. – 30. 4. 2021,  podle  ustanovení § 46, ... Zobrazit celý příspěvek

Dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se umožňuje od 17. 5. 2021 všem žákům 1. stupně osobní přítomnost bez rotací. Zároveň se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Díky tomu bude obnovena činnost školní družiny v obvyklém režimu, stejně tak bude ... Zobrazit celý příspěvek

Vážení rodiče,

Pro testování v příštích týdnech byly školám dodány testy Singclean. Opět se jedná o samotestování stěrem z nosu (stejně jako u předchozího testu se žáci testují sami), pouze se změní způsob jeho vyhodnocení.

Pro vaši informaci je přiložen ... Zobrazit celý příspěvek

Vážení rodiče,

Dle informací médií by mělo dojít k návratu poloviny tříd 1. stupně od 12. 4. 2021. Výuka bude probíhat rotačním způsobem, tedy jeden týden prezenční výuka ve škole a druhý týden distanční výuka doma. Od 12. 4. nastoupí ... Zobrazit celý příspěvek