Zkrácené vyučování

Z důvodu konání voleb v budově školy bude v pátek 7. 6. 2024 zkráceno vyučování.

1. stupeň skončí po 4. vyučovací hodině (11:40), 2. stupeň po 5. vyučovací hodině (12:35).

Výdej stravy ve školní jídelně bude tento den probíhat jen do 13:30 hodin.