Volba obědů

Počínaje únorem 2020 bude každému strávníkovi na počátku měsíce automaticky přihlášen oběd č. 1 do výše vloženého kreditu (tzn. tolik obědů kolik je zaplaceno). V případě, že vaše dítě nechodí na obědy každý den, nebo je nepřítomno na přelomu měsíce, je potřeba ve zmíněné dny oběd odhlásit. Platby se provádí stejným způsobem jako doposud (převodem z účtu, hotově). Nadále si můžete volit jídlo ze dvou možností. Na žádost rodičů se pouze snažíme předejít situacím, kdy dítě mělo obědy zaplaceny, ale zapomněli jste je přihlásit a dítě zůstalo bez jídla. Odhlášky a volbu jídla lze nadále provádět obvyklým způsobem. Při platbě přes účet počítejte se zdržením 1 – 2 dny, než se peníze dostanou do evidence školní jídelny. Pokud platíte obědy převodem z účtu, změňte si prosím číslo účtu školy pro platbu na 2234441/2700 (stejné číslo, jiný kód banky).