Kadaňská navštívila smutné místo, Terezín

Ve čtvrtek 5. března se žáci 8. a 9. ročníků naší školy zúčastnili díky spolupráci s MAP celodenní exkurze do Památníku Terezín. Program byl náročný, s průvodci jsme navštívili Malou pevnost, Muzeum ghetta, prohlédli jsme si město, modlitebnu s rekonstruovanou mansardou vězňů terezínského ghetta, železniční vlečku, která byla dostavěna proto, aby přivážení vězni byli skrytí očím obyvatelů okolních vesnic. Následovaly obřadní místnosti a ústřední márnice, kolumbárium, židovský hřbitov s krematoriem a prostory márnice. Završením exkurze byla bývalá Magdeburská kasárna, v době ghetta sídlo židovské samosprávy. Žáci oněměli v těchto smutných prostorách, mnozí pak sepsali své reflexe, aby se vypsali z trýznivého poznání. Některé poskytneme na školní web.

Lucie Řeháková, učitelka