Sdělení dětem

Milá děťátka,

naskytlo se vám všem nečekané volno, kdy celý svět zápasí s nepříjemným a nebezpečným virem, proto se vlády mnoha států uchylují k mimořádným opatřením, která znamenají i uzavření různých institucí, škol nevyjímaje.

Je mi jasné, že nečekané volno mnozí uvítáte, můžete si přispat, můžete si odpočinout. Potud prima, až to vaše počáteční nadšení z nečekaného volna ovšem opadne, tak myslím, že již po neděli zjistíte, že to zas až tak prima není, že se začínáte nudit, není moc kam jít, téměř všude je zavřeno či jsou omezené provozy. Proto vás za všechny naše zaměstnance srdečně zdravím ze školy, která je bez vás smutná, a napíši vám několik informací a doporučení.

Nejprve na vás apeluji, chovejte se, naši milí, rozumně a ukázněně, abyste si nezpůsobili zranění či nenadělali nějakou paseku, kterou by vaši rodiče museli řešit. Chovejte se zodpovědně, dodržujte víc než kdy jindy hygienická pravidla, pořádně si myjte rucejezte vitamíny, choďte na čerstvý vzduch, zachovávejte klid.

A za druhé, sledujte web školy a elektronickou žákovskou knížku, kam vám budeme sdělovat důležité informace, bude-li třeba, a do žákovské vám budeme posílat úkoly a práci, kterou budete postupně vypracovávat, ať už to budou různá procvičovací cvičení z matematiky a češtiny, či z jiných předmětů. Netušíme, na jak dlouho bude škola uzavřena, ale tušíme, že to bude na několik týdnů, tedy nemůžete jen tak lelkovat a zahálet, je nutný trénink.

Dále vám doporučuji číst, sledovat zajímavé a poučné filmy či dokumenty, ale i pohádky, chodit do přírody na čerstvý vzduch aspoň na hodinku denně, malujte si, hrajte si, tvořte něco zajímavého, učte se, deváťáci, trénujte na přijímačky, zkrátka v těchto dnech každý den vyvíjejte nějakou smysluplnou činnost.

Klidně si sami udělejte jakýsi denní rozvrh, kam si dáte několik závazných bodů, ty se pak snažte denně dodržet, večer z toho pak vždy budete mít radost.

Svým rodičům nejlépe pomůžete tím, že jim nebudete přidělávat starosti, že jim ukážete, jací jste samostatní a šikovní, že máte v sobě řád a umíte se smysluplně zabavit a postarat se o sebe.

Za nás všechny na vás, děťátka naše, mávám, posílám vám úsměvy, přeji vám a všem vašim blízkým pevné zdraví, přečkejte tu dobu, kdy se neuvidíme, v pohodě, my se na vás všichni moc těšíme, neb škola bez vás, naši milí, je pustá a prázdná a nedává nám smysl.

Opatrujte se a snad brzy na viděnou! Se srdečnými pozdravy S. D. Fiedlerová, ZŘ