Změna termínu zápisu do 1. tříd

Vzhledem k nastalé situaci budou zápisy do 1. tříd probíhat v termínu 20. 4. – 30. 4. 2020, optimálně bez osobní přítomnosti dítěte i zákonného zástupce. Podrobnější informace o způsobu zápisu uvedeme v brzké době na webových stránkách školy.