Přijímací řízení na SŠ – aktuální informace z MŠMT ze dne 23. 3. 2020:

  • Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách
  • Konkrétní termín , který bude letos pouze jeden, poté stanoví MŠMT
  • Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění – stále platí, že by zkouška proběhla z písemného testu z českého jazyka  a literatury a písemného testu z matematiky
  • Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve
  • ​​Příprava na jednotnou přijímací zkoušku – https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-domova


Mgr. Lenka Michalcová, výchovná poradkyně

michalcova@4zscv.cz