Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v tomto stanoveném náhradním termínu

20. 4. 2020 – 30. 4. 2020

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

 1. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 2. Pokud je to možné, preferujeme podání žádosti o přijetí také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Žádost o přijetí je možné odevzdat těmito způsoby:
  • vyplněním online žádosti o přijetí ke vzdělání na stránkách školy
  • zasláním do datové schránky d3zdnyw
  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu reditelka@4zscv.cz
  • zasláním klasickou poštou

Údaje v přihlášce budou ověřeny z originálu dokladů (RL dítěte, OP rodiče) následně při informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace.

 1. Pokud zaslání není možné, lze přihlášku do školy osobně přinést ve dnech 29. 4. – 30. 4. 2020, do kanceláře školy v čase od 14:00 do 17:00. Při osobním předání bude ověřen RL dítěte a OP rodiče ihned.

Zákonnému zástupci bude školou stejným způsobem, kterým podal žádost o přijetí, sdělen identifikátor, pod kterým jím přihlášené dítě bude evidováno a pod kterým také bude zveřejněn údaj o přijetí dítěte (GDPR).

Pokud dojde k převisu žádostí nad kapacitu školy (viz Kritéria 1. ročník 2020 v příloze), bude pořadí uchazečů určeno losováním, které proběhne dne 6. 5. 2020 v přímém přenosu z televizního studia na ZŠ Ak. Heyrovského v Chomutově.

Následně, po ukončení zápisu, bude seznam s identifikačními čísly zapsaných dětí zveřejněn na webu školy i na samotné škole.

V případě nejasností volejte na telefonní číslo: 792 733 622 nebo pište na zastupkyne@4zscv.cz.

Žádost o přijetí ke vzdělání lze stáhnout www.4zscv.cz (pro případ odeslání viz výše), nebo vyzvednout v kanceláři školy v pondělí a středu 10:00  – 12:00 (rovnou vyplňte na místě)

Pořadí doručené žádosti nemá vliv na případné přijetí či nepřijetí dítěte.


Vysvětlivky: RL – Rodný list dítěte,OP – Občanský průkaz zákonného zástupce

Jak na odklad povinné školní docházky?

Budete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba splnit 3 podmínky:

 1. Podat žádost o odložení školní docházky (nejlépe hned při informativní schůzce).
 2. Odevzdat doporučení pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálního centra k odkladu školní docházky.
 3. Odevzdat doporučení lékaře, nebo klinického psychologa.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2019, musí přihlásit dítě k zápisu.

Sledujte, prosím, webové stránky škol, informace mohou být průběžně doplňovány.