Losování pořadí pro doplnění stavu 1. tříd ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k velkému převisu žádostí o přijetí na naši školu dětí, které nepatří do naší spádové oblasti, bude nutné vylosovat pořadí, v jakém budou tyto žádosti v případě uvolněného místa vyřizovány. (Týká se jen dětí, které nepatří do spádové oblasti ZŠ Kadaňská.)

Losování bude probíhat v televizním studiu na ZŠ Ak. Heyrovského za právního dohledu.

Přímý přenos tohoto losování můžete sledovat online dne 6. 5. 2020 v 10:30 na tomto odkazu https://youtu.be/z4RoKwdcdGI nebo později ze záznamu.