On-line výuka ve 3. C na Kadaňské

Tak jako všichni ostatní i třída 3. C se zapojila do distanční výuky. Jako asistentka pedagoga v této třídě jsem každodenním tichým pozorovatelem výukových jednotek. Musím konstatovat, že mě tito žáci velmi mile a příjemně překvapili svým přístupem k tomuto druhu vyučování. Každý všední den dopoledne se scházejí u svých počítačů, aby se viděli s paní učitelkou, která pro ně vždy připraví zajímavou hodinu českého jazyka, matematiky nebo prvouky. Většina dětí se na tato setkání moc těší a dokonce dobrovolně prosí paní učitelku o prodloužení těchto vyučovacích hodin. To se při běžném vyučování často nestává. Dle svých možností se žáci snaží  poctivě plnit úkoly a kvízy zadané paní učitelkou. Myslím si, že nám všem tato nevšední situace přinesla poznání jiné formy vyučování proto, abychom si uvědomili, že osobní kontakt ve výuce je velmi důležitý a všem nám určitě moc chybí. Každopádně jsme my, pedagogové, děti i rodiče  získali nové zkušenosti a schopnosti.

Renáta Dudová, vychovatelka a asistentka pedagoga ve 3. C