Závěr školního roku

Ředitelka školy vyhlašuje 29. a 30. 6. volné dny pro žáky z důvodu zahájení rekonstrukce učeben, a tím zhoršení pracovního prostředí v budově školy. Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. v předepsaných podmínkách a po dohodě organizace s třídními učiteli. Na žádost rodičů, zabezpečí škola ve dnech 29. a 30. 6. žáky 1. stupně, kteří jsou přihlášeni k výuce od 25. 5. 2020. Školní jídelna v tyto dny nebude v provozu.