Jak se mají školáčci z 1. C? Mapují si nová území

Pro nové školáky je září velmi těžké období, musejí si zvykat na nový režim, hlídat své věci, na nic nezapomenout a do hlavičky vměstnat spoustu nových písmenek, číslic, jmen nových kamarádů, učitelů, vychovatelů. Letošní prvňáčci mají kromě těchto povinností na starost ještě další nezbytnost pro pobyt ve škole,  a tou jsou roušky. My jsme si z této povinnosti udělali trochu i zábavu. A tak si hrajeme na piráty. Nejprve jsme si museli zmapovat nová území a poznat nové členy posádky. První týden ve škole nás čekaly prima seznamovací hry s naší školní psycholožkou Káťou. Přivítat ve škole nás přišla i naše paní zástupkyně. Pan školník nám ukázal půdu i sklep. Díky němu jsme zjistili, jak fungují a jak se natahují naše školní hodiny. Podívali jsme se, kde opravuje rozbité lavice a židličky a místopřísežně mu slíbili, že školní majetek budeme chránit. Ukázali jsme si také staré a již nepoužívané kotle na vytápění celé školy. Paní Krouparová, která velí školní kuchyni, nás kromě návštěvy ve třídě a povídání o přípravách jídel provedla celou kuchyní. Největším zážitkem zde byla obří váha, na které se všichni, včetně paní učitelky, museli povinně zvážit, to asi abychom zjistili, zda naše kocábka nebude přetížená.  Vypravili jsme se také za paní ředitelkou, která velmi vřele naši posádku přivítala ve své kanceláři. Podiskutovala s dětmi o všem možném a zodpověděla mnohé všetečné dotazy. Děkuji ještě jednou všem za jejich čas věnovaný mým malým mudrlantům. Myslím si, že i díky vám se jim tady, ve škole, líbí a že se těší na všechna naše další dobrodružství.

Dita Nobstová, třídní učitelka 1. C