18. 11. návrat 1. a 2. tříd do školy

18. 11. nastoupí do školy žáci 1. a 2. tříd. Vyučovat se bude dle standardního rozvrhu stanoveného od 1. 9. 2020. Současně bude v provozu i školní družina (včetně ranní) a školní jídelna. V týdnu od 18. 11. do 20. 11. bude z organizačních důvodů podáváno pouze jednou jídlo. Obědy nebudou přihlášeny automaticky, je tedy potřeba je přihlásit (objednávkový systém bude k dispozici od 13. 11.).

Dle přiloženého Manuálu MŠMT budou muset mít žáci i zaměstnanci po celou dobu pobytu nasazenu roušku, nesmí se zpívat ani cvičit, musí se zachovávat homogenní (stále stejné) skupiny dětí (zde se jedná zejména o pobyt ve školní družině).

Rozdělení tříd do školní družiny:

  • 1.A p. vychovatelka Šišková (zadní družina u jídelny)
  • 1.B p. vychovatelka Šujanová (zadní družina u jídelny)
  • 1.C p. vychovatelka Tomková (zadní družina u jídelny)
  • 2.A p. vychovatelka Dudová (družina v hlavní budově)
  • 2.B p. vychovatelka Dvořáková (družina v hlavní budově)
  • 2.C p. vychovatelka Hennrichová (družina v hlavní budově)

Pro případné změny či upřesnění prosím sledujte web školy.