Výuka od 30. 11. 2020

Dle informací MŠMT je od 30. 11. 2020 povolena osobní přítomnost všech žáků 1. stupně a všech žáků 9. ročníků každý den. Žáci 6. – 8. ročníku budou docházet do školy rotačně tzn. v týdnu 30. 11 – 4. 12. budou ve škole třídy 6.A, 7.A a 8.A, zbývající třídy budou na distanční výuce. V týdnu 7. 12. – 11. 12. budou ve škole třídy 6.B, 7.B, 7.C a 8.B, zbývající třídy 2. stupně budou na distanční výuce. Tímto způsobem se budou střídat po týdnech.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Kolektivy jednotlivých tříd se nemohou slučovat. Z toho důvodu může dojít k dočasné změně vyučujícího u cizích jazyků. Ze stejného důvodu nemohou probíhat hodiny volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku, a proto odpolední vyučování, kde probíhá výuka těchto předmětů, odpadá.

Žáci i zaměstnanci školy musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.

Školní družina je v provozu včetně ranní družiny.

Školní jídelna je v provozu. Nezapomeňte prosím dětem přihlásit obědy.

Veškeré informace je možné nalézt v manuálu Informace k provozu škol a školských zařízení, který je přiložen níže.