Atlas školství 2021/2022

Vážení rodiče,

všichni vycházející žáci obdrželi Atlas školství 2021/2022. Tato publikace přináší přehled středních škol a konzervatoří v Ústeckém kraji. Pomůže žákům i rodičům zorientovat se v široké nabídce studijních a učebních oborů přehledně řazených dle jednotlivých okresů. U škol naleznete i kontakty na odpovědné pracovníky a informace o počtu přijímaných žáků ke studiu.

Při výběru střední školy a oboru vzdělání je zapotřebí vzít v úvahu řadu faktorů jako ambice, zájmy, schopnosti, vlastnosti, školní prospěch, ale i uplatnění na trhu práce.

Střední školy pořádají dny otevřených dveří on-line. Informace o těchto akcích naleznete na webových stránkách jednotlivých středních škol.

Podrobné informace k přihláškám a přijímacímu řízení naleznete na webu naší školy – kolonka Přijímací řízení na SŠ (hledej v záložce PRO RODIČE).

30.11. 2020 všichni žáci obdrželi ve škole vytištěný formulář, na který vyplní zvolené střední školy. Žák si doma s rodiči připraví dle katalogu škol potřebné údaje k přihlášce (přesný název střední školy, adresa školy, kód oboru a název oboru. Rodiče tento výpis vybraných škol potvrdí svým podpisem a žák odevzdá/ zašle elektronicky (dle aktuální situace) dané údaje výchovné poradkyni školy do 15.1.2021.

30.11.2020 žáci obdrželi ve škole vytištěné informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021.

Mgr. Lenka Michalcová, výchovná poradkyně

michalcova@4zscv.cz