Výuka od 4. 1. 2021

Dle informací MŠMT bude od 4. 1. (zatím do 8. 1.) probíhat pro 1. a 2. ročníky prezenční výuka (žáci se učí dle běžného rozvrhu), zbývající ročníky mají distanční výuku. Rozvrhy platí stejné jako v období od 14. 10. a jsou k nahlédnutí na webu i v Bakalářích.

Školní družina bude k dispozici v obvyklých časech.

Školní jídelna bude v provozu. Nárok na oběd mají i žáci na distanční výuce, a to za podmínky, že si obědy odnesou v jídlonosičích. Těmto žákům bude oběd vydáván v čase 13:15 – 14:00.