Den Tří králů ve 3. A

Od pondělí jsme se opět začali učit distančně. Povídali jsme si o vánočních prázdninách a v úterý nás čekal svátek Tří králů, který završuje vánoční období. Většina z nás v tento den dodržuje tradici –  odstrojování vánočního  stromečku. Hodina tedy začala povídáním o dnešním dni. Nejprve jsme se s příběhem či legendou Tří králů seznámili. S daným textem jsme pak pracovali a procvičili si snad vše, co jsme se v českém jazyce naučili. Luštili jsme matematickou křížovku, vyhledávali informace a nakonec si krále nakreslili. Také už víme, že K+M+N nejsou počáteční písmena jejich jmen, jak se lidově traduje, ale zkratka latinského “Christus mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto příbytku“. Škoda, že se letos tříkrálové průvody a obcházení domů se zpíváním koled nekonaly, někteří z nás se jich totiž každoročně účastní.