Fyzika už není strašák

V rámci šablon ŠD se ve dnech 3. a 4. února 2021 uskutečnil projektový den s názvem „Učíme se zábavně“. Naši školní družinu navštívila zástupkyně firmy Zábavné učení paní Pavlína Mündlová, která obešla postupně všechna jednotlivá oddělení ŠD, aby dětem ukázala, jak zábavná může být výtvarná, pracovní, dokonce i tělesná výchova, když se do nich „připlete“ i, někdy tak neoblíbená, fyzika se svými zákony. Děti si vyzkoušely držení rovnováhy na veselé balanční podložce, zjistily, jak a proč se láme světlo, jaká barevná spektra vznikají mícháním barev, objevily hru světel a stínů a prověřily svoji šikovnost a um u polytechnického stolečku. Zdaleka nejvíc ale děti nadchla dřevěná centrifuga s barvami, pomocí níž a její odstředivé síly vznikaly překrásné, až skoro snové, obrázky a každé dítě se mohlo alespoň na chvíli stát „akademickým malířem“, jehož umělecké dílo obdivovali nejen kamarádi, ale žasly nad ním i paní vychovatelky. Jsme všichni přesvědčeni, že díky takovýmto projektům se děti budou na fyziku, která je čeká na druhém stupni, těšit.

Kamila Šišková, vychovatelka ŠD na Kadaňské