Provoz od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, mílí žáci

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Pro všechny žáky včetně žáků 1. a 2. ročníků platí povinná distanční výuka. Pokud máte problémy s přihlašovacími údaji do Teams, kontaktujte třídní učitelku/učitele.

Taktéž je zakázán provoz školní družiny.

Ve školní jídelně budou všechny obědy na toto období včetně pondělí 01.03.2021 odhlášeny (k odhlášení dojde v pondělí ráno, není podstatné, co vidíte v objednávkovém systému nyní). Pokud projevíte zájem o odebírání obědů do jídlonosičů, zašlete mi prosím zprávu se jménem a třídou  dítěte do Bakalářů nebo na e-mail reditelka@4zscv.cz do neděle 28.02.2021 do 17:00. Pondělní oběd (bramborové šišky s kakaem) bude vydán  od 11:30 do 13:30. Dle počtu strávníků pak vyhodnotíme, zda je příprava stravy (jedno jídlo) ekonomicky únosná a budeme vás informovat o výhledu na další období.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (v Chomutově je touto školou ZŠ Chomutov, Školní).

Informace pro rodiče o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Sledujte prosím pravidelně web školy a informace v Bakalářích. Situace se mění opravdu každý den.

S přáním pevného zdraví a dostatku sil do dalšího období

Mgr. Ilona Zahálková, ředitelka školy