Informace k návratu do školy a testování od 12. 4.

Objednání stravy

Omlouváme se za zpožděné zprovoznění objednávkového systému, nyní již funkční. Objednejte prosím obědy co nejdříve, nejlépe v tomto systému (možno do pátku 14 hod.). Pokud nemáte přihlašovací údaje nebo jste nestihli objednat včas, lze objednávat také e-mailem na adrese jidelna@4zscv.cz nebo telefonicky v pondělí 12. 4. do 8:00. Z technických důvodů je zveřejněno objednávání pouze do středy (včetně), pro zbytek měsíce bude zveřejněno v úterý 13. 4.

Děkujeme za pochopení.

Zajištění dětí zaměstnanců IZS a krizové infrastruktury

Škola poskytne dohled nad žáky vybraných profesí i v době jejich distanční výuky. Pokud potřebujete tuto možnost využít, kontaktujte nás na reditelka@4zscv.cz nebo prostřednictvím Bakalářů.

Návrat do školy (třídy 1. stupně viz rozpis dříve)

Na základě mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Informace k provozu škol a školských zařízení (viz soubor níže)

Testování

  • Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování
  • Testování se netýká individuálních konzultací
  • Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek bezprostředně po příchodu do školy (před první hodinou, v případě pobytu v ranní družině hned při příchodu do družiny)
  • Testování probíhá tzv. samoodběrem (žáci provádí sami). U žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence třetí osoby (zákonný zástupce nebo osoba pověřená zákonným zástupcem)
  • Testování se neprovádí u osob, které:
    • doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě, ne starším než 48 hodin, pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění
    • absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a tuto skutečnost prokazatelně doloží
  • V případě pozitivního testu alespoň jednoho žáka bude příslušný žák (pondělí) nebo celá třída (čtvrtek) předán(i) zákonným zástupcům (kontrolní PCR test žáka) viz příloha testování-diagram. Prosíme, buďte připraveni na telefonický kontakt.

Přehledné info viz přiložené grafické letáky

Video-návod k testování https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Další informace a odpovědi na dotazy získáte na https://testovani.edu.cz/ (níže na uvedené stránce Informace pro rodiče a Informace pro žáky)

Informace k čerpání ošetřovného https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Předem vám všem děkujeme za trpělivost a ochotu spolupracovat. Budeme se snažit udělat vše, aby výuka ve škole mohla zdárně probíhat.