Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

Dle informací MŠMT se od 10. 5. umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to rotačním způsobem (polovina tříd prezenční výuka, polovina distanční výuka). V týdnu od 10. 5. nastoupí třídy 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A. Ostatní třídy (6.A, 7.C, 8.B a 9.B) nastoupí 17. 5. V době prezenční výuky platí stálý rozvrh hodin (vyjma volitelných předmětů, které nadále probíhají distančně), při distanční výuce platí rozvrh online setkání jako doposud.

Dle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování ve školách, se
s účinností od 3. 5. 2021 frekvence testování žáků 1. stupně a zaměstnanců školy snižuje na jedenkrát týdně, a to vždy v pondělí. Žáci 2. stupně budou testováni antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku první hodiny.

Kromě testu prováděného ve škole je možné přinést potvrzení o testu provedeném ve zdravotnickém zařízení, ne starším než 48 hodin, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID v posledních 90 dnech nebo si donést vlastní test schválený Ministerstvem zdravotnictví, který si žák provede ve škole.

Nadále platí povinnost nošení jednorázových roušek nebo respirátorů ve všech prostorech školy.

Sportovní činnost se smí konat pouze ve vnějších prostorech (venku).

Škola nebude vydávat potvrzení o negativním výsledku testu pro účely návštěvy kadeřnictví či zájmových útvarů. Rodič je oprávněn vystavit čestné prohlášení, že jeho dítě bylo nejdéle před 72 hodinami testováno ve škole.

Obědy nejsou automaticky přihlašovány, je nutné si je objednat obvyklými způsoby. Výdejní čas pro odběr stravy do jídlonosičů je posunut na 13:45 – 14:15. Prosíme o dodržování tohoto času, není možné provádět současně s výdejem obědů dětem v jídelně. Děkujeme

videonávod testování https://youtu.be/BmDnd140UH4