Výsledky zápisu 2021/2022

Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022

Ředitelka Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334 jako příslušný  správní orgán zveřejňuje výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021-2022, konaném ve dnech 1. – 30. 4. 2021,  podle  ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem 500/2004 Sb.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručováno v písemné podobě, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání v ředitelně školy.

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání a udělení odkladu školní docházky si prosím vyzvedněte v kanceláři školy 18. – 27. 5. 2021 v čase 7:30 – 15:30 hodin.

V Chomutově dne 17. 5. 2021

Mgr. Ilona Zahálková, ředitelka školy