Provoz školy od 24. 5. 2021

Dle novely mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se provoz školy mění takto:

 • U všech žáků a tříd obou stupňů školy je povolena osobní přítomnost bez rotací
 • Končí distanční výuka všech předmětů, včetně volitelných
 • Tělesná výchova smí probíhat i uvnitř při zachování pravidla 15 m2 na 1 osobu
 • Testování všech žáků a zaměstnanců se provádí nadále antigenními testy 1x týdně v pondělí. Pokud žák v uvedený den chybí, testuje se při prvním příchodu do školy.
 • NOVĚ se testování neprovádí u žáků a zaměstnanců, kteří byli Covid pozitivní před méně než 180 dny
 • Nadále je povinnost nošení ochrany dýchacích cest

Pro upřesnění:

 • Vyučuje se podle standardního rozvrhu
 • Žáci jsou rozděleni do původních skupin na cizí jazyky a volitelné předměty
 • Žáci se nestěhují, zůstávají v kmenových učebnách (s výjimkou výuky ve specializovaných učebnách)
 • Od 24. 5. končí možnost vyzvedávat si obědy do jídlonosičů. Nadále je toto povoleno pouze první den nemoci žáka.
 • Od 1. 6. bude opět automaticky přihlášen oběd na volbu číslo 1 všem strávníkům do výše kreditu. Následně si můžete změnit na číslo 2, nebo zrušit objednané obědy, pokud vaše dítě nebude do jídelny docházet.