Zápis do školní družiny

Dne 1. 6. v 8 hodin bude spuštěn zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022 pomocí webového formuláře zde https://forms.office.com/r/r4wiqtskKk Zápis bude ukončen dne 13. 6. ve 20 hodin.

Každý žadatel z důvodu evidence vyplní formulář a poté odevzdá, prostřednictvím svého dítěte nebo prostým vhozením do schránky u hlavního vchodu školy, vyplněnou a podepsanou přihlášku (viz příloha).

Ve školní družině vždy uspokojujeme žadatele počínaje nejnižším ročníkem (budoucí 1. třídy) směrem k vyšším ročníkům. Nezáleží tedy na pořadí při zápisu či datu odevzdání přihlášky.

Protože se nám podařilo zapojit se do projektu Dětské kluby na podporu zaměstnanosti rodičů, nabízíme možnost přijmout i děti ze čtvrtých a pátých ročníků, pro které většinou máme jen omezený počet míst.