Informace k začátku nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

Prázdniny se nezadržitelně blíží ke konci a příprava nového školního roku je v plném proudu. Dovoluji si tedy předat několik důležitých organizačních informací.

Pro naše budoucí prvňáčky:

Vaše budoucí třídní učitelky vás již kontaktovaly, takže by neměl být problém s informacemi o umístění. Pro váš klid ale budou v hale k dispozici naši učitelé, kteří vás nasměrují.

První den mohou vaše dítě doprovodit do třídy maximálně dvě osoby, které si vydezinfikují po příchodu ruce a budou mít po celou dobu návštěvy školy nasazený respirátor. Velice děkujeme za pochopení.

Testování nařízené Ministerstvem zdravotnictví absolvují prvňáčci poprvé 2. 9. na začátku první vyučovací hodiny. Další testování je uvedeno v informacích společně i pro ostatní žáky.

Rozvrh:               

1. 9. (středa) 1 vyučovací hodina (8:00-8:45)

2. 9. (čtvrtek) 2 vyučovací hodiny (8:00-9:40)

3. 9. (pátek) 3 vyučovací hodiny (8:00-10:45)

V týdnu od 6. 9. již vyučování dle stálého rozvrhu.

Děti, které budou docházet do šk. družiny si vždy po skončení vyučování převezmou paní vychovatelky.

Pro naše žáky 2. – 9. ročníků:

Dle platného nařízení Ministerstva zdravotnictví (viz podrobné info níže v přiloženém Manuálu) bude probíhat ve dnech 1., 6. a 9. 9. testování antigenními testy. Testování proběhne vždy na začátku první hodiny. Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží potvrzením o prodělání nemoci Covid 19 v posledních 180 dnech nebo potvrzením o ukončeném očkování proti této nemoci. Stejně jako v uplynulém šk. roce se lze prokázat potvrzením o absolvovaném testu u provozovatele zdrav. služeb nebo si přinést vlastní antigenní test, který si dítě provede zde ve škole. Žáci, kteří odmítnou testování, se mohou zúčastnit výuky ve škole, za těchto podmínek:

  • Nošení ochrany dýchacích cest (minimálně zdravotnická jednorázová rouška) ve všech prostorech školy po celou dobu pobytu.
  • Zákaz cvičení a zpěvu ve vnitřních prostorech školy.
  • Konzumace stravy na místě vyčleněném pro tyto žáky

Pro testované žáky a žáky, kteří se prokázali některým s požadovaných potvrzení, platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorech školy. Ve třídách při výuce i přestávce tato povinnost neplatí.

Žáci, kteří se nepodrobí testování nebo odmítají nosit roušky, se nemohou zúčastnit prezenční výuky ve škole. V takovém případě musí zákonní zástupci tyto děti omluvit z výuky dle podmínek šk. řádu. Škola těmto žákům poskytne vždy informace k právě probírané látce a v případě delší absence se žáci poté zúčastní individuálních konzultací ke kontrole probrané látky.

Rozvrh:

1. 9. (středa) 1 vyučovací hodina (8:00-8:45)

2. 9. (čtvrtek) 1. stupeň 4 vyučovací hodiny (8:00-11:40), 2. stupeň 5 vyučovacích hodin (8:00-12:35) – celý den se svým třídním učitelem.

3. 9. (včetně) a dále se vyučuje dle platného rozvrhu.

Stravné lze platit již nyní ve školní jídelně (viz informace v sekci Školní jídelna)

Věříme, že i přes všechna tato omezení a komplikace, se nám podaří vrátit se k běžné výuce.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!