Land art – výtvarná výchova v přírodě ve 2. B z Kadaňské

Dnes jsme se vypravili do přírody v okolí naší školy a naším úkolem bylo vytvořit umělecká díla z přírodních materiálů tak, abychom okolní krajinu nijak nenarušovali. Každý jsme to pojali jinak, rozdělili jsme se do skupinek, někdo stavěl domečky, někdo obrázky na zemi, jiný misku pro zvířátka, byli i tací, kteří spíš pozorovali zvířátka v okolí rybníka. Protože jsme pracovali u Filipových rybníků, k naší práci nám ve větvích zpívali ptáci a na břehu kuňkaly žáby. Nedaleko od břehu nás na hladině pozorovalo hejno kachen a svoji zvědavost musela krotit nutrie, která připlavala až ke břehu. Z  hnízda na vodě nás bedlivým okem sledovala volavka popelavá. Cestou jsme si společně zopakovali dopravní značky a správné přecházení vozovky.  A protože byl krásný slunečný den, můžeme říct, že vycházka byla povedená a všichni jsme odcházeli do školy spokojení.

Ivana Lhotáková, třídní učitelka 2. B