4.B z Kadaňské žila Kelty…

Od září přibyl čtvťáčkům nový předmět, a to vlastivěda. Velmi brzy se v něm našli! Povídání o našich dějinách je více jak zajímavé. Aktuálně jsme žili Kelty. Povídali jsme si o nich nejen o vlastivědě. Příběhy o nich jsme četli i v hodinách čtení a psaní. Zjistili jsme, že máme s nimi víc společného, než si myslíme. Vždyť oslavy zimního slunovratu probíhaly podobně jako naše dnešní vánoční zvyky. Nůžky běžně používáme dnes i my! Na školních iPadech jsme hledali naleziště oppid, ale i místa, kde se našel keltský poklad. V pracovních činnostech jsme zase vyráběli keltské šperky a nářadí. Ukazovali jsme si, jak se rýžuje zlato, ze kterého Keltové vyráběli mince. Povídání jsme završili „třešničkou na dortu“! Děti se s pomocí maminek pustily do upečení pravých keltských placek. Ve škole jsme pak udělali jejich ochutnávku naslano i nasladko. Jak se placky povedly, se můžete podívat na pár fotografiích. Děkuji všem zúčastněným dětem i jejich maminkám za zapojení do dobrovolného úkolu! Teď už nám nezbývá než se těšit na Slovany!

Za úžasné žáčky ze 4. B třídní učitelka Tereza Vosáhlová