Krušné hory- domov náš

Krušné hory jsou domovem rostlin, živočichů i nás lidí. Pro nás, čtvrťáky, byly tyto hory  letošním tématem pro projektový den “Ukliďme svět“. Nejprve jsme si povídali o vzniku lesa, těžbě dřeva, kalamitách a škůdcích, které provázejí život Krušných hor odjakživa. Dozvěděli jsme se, že se lidé již delší dobu snaží o navrácení původních dřevin, smrku ztepilého a buku, do lesa našich hor. Dříve se vysazovali rychlerostoucí břízy a smrky ztepilé z USA, ale v současné době, kdy jsou stromy napadány houbou kloubnatkou smrkovou, jsou právě původní stromy proti ní odolnější. Také jsme si povídali o živočiších, kteří obývají naše lesy a hory. Víte například, že v Bezručově údolí můžete spatřit chráněného mloka skvrnitého? Z rostlin třeba sedmikvítek evropský? Zkrátka, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. Také jsme si povídali o tom, jak se máme v lese chovat, jak ho chránit… Po svačině jsme konečně  vyrazili na přírodovědnou vycházku. Měli jsme 10 zastávek, na kterých jsme ve dvojicích řešili kvízové otázky. Občas byly odpovědi lehké, někdy vtipné, ale i docela těžké. Věděli byste, pro kolik lidí vyprodukuje jeden strom kyslíku za rok? Kolik jehlic je ve svazečku borovice? My jsme si zkrátka museli i tipnout J. U rybníka jsme viděli plavat kachny,  kačery a volavku, z vody vyskakovat ryby. Nutrie se vyhřívala uprostřed rybníka pod vodníkovou židlí. Nad hlavou nám přeletěla sojka a  po silnici si vesele lezla housenka. A představte si, že jsme dokonce zahlédli i bažanta. Vykračoval si to kolem plotu, kousek od nás. Počasí nám přálo, a tak nám zaslouženou odměnou bylo skotačení na hřišti. Dnešní den jsme si opravdu užili.

 Šárka Kulvajtová, třídní učitelka 4.A