Přihlašování jednotlivých obědů

V minulosti jsme nastavili automatické přihlášení obědů na celý měsíc do výše vloženého kreditu z důvodu pohodlnějšího objednávání stravy.

Ačkoliv se strávníkům zobrazí možnost objednávek jen na 3 týdny, v systému je předplacen celý kalendářní měsíc, a proto zdánlivě nesouhlasí zůstatek na kontě strávníka.

Problém nastává v případě, že chcete vašemu dítěti přihlásit obědy jen na některé dny v týdnu. Abyste nemuseli neustále obědy odhlašovat, stačí zavolat vedoucí ŠJ, která vámi navolené dny do systému nastaví.

Volba obědů na další období se otevírá cca 20. v daném měsíci.

Děkujeme za pochopení