Atlas školství 2022/2023

Vážení rodiče,

všichni vycházející žáci obdrží Atlas školství 2022/2023. Tato publikace přináší přehled středních škol a konzervatoří v Ústeckém kraji. Pomůže žákům i rodičům zorientovat se v široké nabídce studijních a učebních oborů přehledně řazených dle jednotlivých okresů. U škol naleznete i kontakty na odpovědné pracovníky a informace o počtu přijímaných žáků ke studiu.

Při výběru střední školy a oboru vzdělání je zapotřebí vzít v úvahu řadu faktorů jako ambice, zájmy, schopnosti, vlastnosti, školní prospěch, ale i uplatnění na trhu práce.

Střední školy, v rámci své prezentace, pořádají dny otevřených dveří. Informace o těchto akcích naleznete na webových stránkách jednotlivých středních škol.

V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy do 30. listopadu 2021.

Podrobné informace k přihláškám a přijímacímu řízení naleznete na webu naší školy – kolonka Přijímací řízení na SŠ.

Mgr. Lenka Michalcová, výchovná poradkyně