Vlčí mák – symbol Dne válečných veteránů aneb 6.A z Kadaňské se účastnila pietního aktu

Již tradičně se naše škola účastní Dne válečných veteránů, jehož symbolem je květ vlčího máku. Ten má svůj původ v básni Na flanderských polích, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, který sloužil na západní frontě.  V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako předseda Nadace veteránů vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům. 

Den válečných veteránů se slaví v západní Evropě a USA 11. 11. v 11 hodin. Tato magická čísla nejsou vybrána náhodně, ale je to den a hodina ukončení 1. světové války, do té doby nejstrašnějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Tradice oslav konce 1. světové války se začala rodit hned v roce 1919, kdy byl tento den připomínán v Londýně, Paříži a dalších velkých městech západní Evropy a USA. 

Nejbližší vzpomínková akce se konala u kostela sv. Barbory, kde 6. A uctila památku válečných veteránů minutou ticha a položením květiny na památník. Všechny děti měly připnuté květy vlčího máku a dychtivě poslouchaly o konci světové války, příběh kanadského chirurga a vznikající tradici uctění památky válečných veteránů všech válečných konfliktů.

Jan Kužminski, třídní učitel 6. A