Přijímací řízení na SŠ – předání  přihlášek a zápisového lístku na SŠ 

31. 1. 2022 žáci obdrželi spolu s výpisemzvysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku také dvě přihlášky na střední školy, zápisový lístek na střední školy a vytištěné informace k vyplňování přihlášek a  zápisového lístku.  

Obě přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněné a podepsané přihlášky zašle, popř. osobně doručí uchazeč školám uvedeným v přihlášce. 

Nezapomenout na potvrzení od lékaře (pokud to daná škola požaduje). 

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2022.