Zápisy do 1. ročníku

Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v termínu

6. 4. a 7. 4. 2022, vždy 14 – 17 hodin

Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023

  1. Všeobecné podmínky zápisu jsou uvedeny v přiloženém letáku Města Chomutov.
  2. Dne 21. 3. 2022 v 8:00 bude na webu školy spuštěn portál pro rezervaci data a času zápisu. Zde prosím vyplňte potřebné údaje, doplňte zaslanou přihlášku (přijde do vámi zvoleného emailu; lze vyplnit v elektronické formě), vytiskněte a podepsanou doneste s sebou k zápisu. Pokud nemáte přístup na internet nebo k tiskárně, potřebné kroky provedeme přímo zde na místě.
  3. V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, postupujte stejně, jen na závěr použijte dokument Žádost o odklad povinné školní docházky a doručte ho do školy. K žádosti je nutné přiložit zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a zprávu od lékaře (obvodního lékaře vašeho dítěte). Pokud tyto doklady ještě nemáte, odevzdáte jen žádost o odklad a zprávy doručíte dodatečně.
  4. Žádost o přijetí musí podat i zákonní zástupci dětí, kterým byl v roce 2021 udělen odklad povinné školní docházky.
  5. K zápisu přineste rodný list dítěte a váš občanský průkaz.

V případě nejasností volejte na telefonní číslo 474 629 646 nebo pište na e-mail reditelka@4zscv.cz