Losování o volná místa pro žadatele o zápis do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

Dle předpokladu, počet žádostí o přijetí překračuje počet volných míst zbývajících do naplnění kapacity školy. Z tohoto důvodu budou přijati všichni žadatelé ze spádové oblasti školy, a taktéž žadatelé mimo obvod, jejichž sourozenci, žijící s nimi ve společné domácnosti, již tuto školu navštěvují.

Zbývající volná místa budou přidělena losováním, které proběhne dne 2. 5. 2022 v 15:30 v učebně č. 3 v budově Základní školy Kadaňská 2334. Na losování budou dohlížet dva členové školské rady a toto losování je veřejné. Pokud máte zájem, můžete být přítomni.

Losují se registrační čísla žadatelů, takže v případě, že chcete vědět výsledek hned po losování, nezapomeňte si poznamenat číslo vašeho dítěte, které vám přišlo v potvrzujícím e-mailu po elektronické registraci.

Oficiální výsledky, ve formě seznamu registračních čísel, budou zveřejněny dne 5. 5. 2022 na webu školy a ve vitríně před budovou školy.