Vyúčtování plateb za školní družinu

Milí rodiče.

Na konci června proběhne vyúčtování plateb za školní družinu. Přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého peníze přišly. Během prázdnin se za školní družinu neplatí!

Zápis do školní družiny už proběhl a budoucí prvňáčci mají možnost se ještě přihlásit na třídních schůzkách v úterý 21. 6. 2022. Do jakého oddělení jsou žáci zařazeni, se dozvíte hned 1. září.

Tímto děkuji všem rodičům za ochotu a vstřícnost při spolupráci se školní družinou.

                                                                                                                 Renáta Dudová, vedoucí vychovatelka.