Informační schůzka budoucích 1. tříd

Informační schůzka proběhne v obou třídách dne 21. 6. 2022 v 16 hodin. Pozvánku zaslaly třídní učitelky již dříve, pouze tedy potvrzujeme termín a čas.