Doplňující volby do školské rady


Dne 8. 9. 2022 v rámci třídních schůzek proběhnou doplňující volby do školské rady, kde je potřeba nahradit jednoho člena – zástupce rodičů. 
Pokud máte zájem být členem školské rady, zašlete prosím na e-mail reditelka@4zscv.cz několik údajů o vás: jméno a příjmení, vaše povolání, v jaké třídě je vaše dítě. Ostatní rodiče poté seznámíme s kandidáty, ze kterých budou volit.
Školská rada se schází zpravidla 2x ročně, kde se seznámí s činností školy v uplynulém období. Má možnost též vznášet připomínky.
Předem děkujeme za váš zájem podílet se na chodu školy.

Zároveň vám přeji krásné a poklidné prázdniny a děkuji vám za spolupráci v uplynulém školním roce.

Ilona Zahálková, ředitelka školy