Fyzikální pokusy v šestce na Kadaňské

Pro šesťáky je na druhém stupni úplně nový předmět, kterým je fyzika. Aby se fyzika dětem co nejvíce líbila a nebály se jí, dostaly děti rovnou dva učitele na jednu hodinu. Zajímá vás proč? Výuky se totiž zhostíme netradičně a více než na klasický výklad se zaměříme na pokusy. Na začátku probíráme tělesa a látky. Zopakovali jsme si vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek a některé vlastnosti jsme si vyzkoušeli v praxi. Zjistili jsme, že vzduch je více stlačitelný než voda. Dále bylo pro nás překvapení, že můžeme přelévat vzduchové bubliny pod vodou z jedné sklenice do druhé, nebo že když dáme na dno sklenice suchý ubrousek, celou sklenici potopíme do vody dnem vzhůru, tak zůstane ubrousek suchý. V minulých hodinách jsme si připomněli, že jsou látky, které mohou přecházet do všech třech skupenství, a to v závislosti na teplotě. Změnu skupenství u vody známe všichni, při hodině jsme si vyzkoušeli, že také vosk může přecházet do všech skupenství a že když dáme rychle sirku k doutnajícímu knotu svíčky, dokážeme svíčku zapálit, aniž jsme se ke knotu přiblížili.

Michaela Červená, Jan Kužminski – učitelé fyziky