Páťáci bádali v lese

Využili jsme hezkého počasí a vydali jsme se dnes do lesa poznávat, jak je v lese a všude na Zemi důležitá voda. Připomněli jsme si, že voda je všude kolem nás, také to, že je i naší součástí. Voda je základním stavebním prvkem života na Zemi. Popovídali jsme si o tom, kde se voda bere. Připomněli jsme si její skupenství a na vlastní kůži jsme si formou hry vyzkoušeli koloběh vody v přírodě. Dokonce jsme i bádali a pozorovali vliv složení půdy na čistotu vody a rychlost a objem vsaku vody. Poslední hrou jsme si připomněli, jak funguje fotosyntéza. Celé dopoledne jsme si v lese náramně užili.

Zdraví vás třída 5. B a paní učitelka Kinclmanová.