9.AB z Kadaňské v Koněpruských jeskyních

Dne 14.9.2023 si udělali žáci tříd 9.A a 9.B spolu s třídními učitelkami a p. učitelkou Vargovou výlet do Koněprus. V rámci přírodovědného a zeměpisného vzdělávání, s nadšením, elánem a kladívky. Nejprve jsme zavítali do jeskyně, kde nás provázela průvodkyně, jejíž výklad byl velmi zajímavý a určitě mnohé z nás obohatil o nové historické znalosti týkající se této velmi známé jeskyně. Prohlídka dvou jeskynních pater trvala přibližně hodinu. Trasa byla dlouhá necelých 600 metrů a překonali jsme přibližně 500 schodů (včetně 83 točitých schodů mezi středním a svrchním patrem). Ke konci nám tam byla už trochu zima, průměrná celoroční teplota v jeskyni se pohybuje kolem 10 stupňů Celsia. Po prohlídce se nás ujal paleontolog, který si v životě dokázal spojit své záliby s povoláním. Děti si v nedalekém vápencovém lomu pomocí kladívek hledaly zkameněliny – otisky listů, trilobitů, mlžů, plžů a dalších…. Hodinový návrat do pradávné doby byl pro žáky asi dlouhodobým zážitkem. Tato akce se moc povedla, žáci odjížděli domů určitě spokojeni.

Petra Koníčková, třídní učitelka 9.A