Setkání se školskou radou

Dne 23. 11. 2023 proběhnou třídní schůzky. Od 16 hodin na 1. stupni a od 16:30 na 2. stupni. Pokud máte dotazy nebo nápady, a máte zájem setkat se s vedením školy a zástupci rodičů ve školské radě, od 15:30 budou přítomni v učebně č. 13 v 1. patře (napravo od schodiště).

Těšíme se na setkání.