PŘEDNÁŠKA O NÁSTRAHÁCH INTERNETU VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ NA KADAŇSKÉ!!!

9.11. k nám do 6. odd. ŠD zavítala Policie ČR, v zastoupení prap. Lukáše Bacha, který si pro žáky 2. – 4. tříd připravil velmi poutavou a naučnou prezentaci s názvem Tvoje cesta on-linem. Hned v úvodu si prověřil, kolik dětí má mobilní telefon a kolik z nich již má zkušenosti se sociálními sítěmi či kolik z nich je dokonce již používá. Asi nejvíce dětí se přihlásilo k využívání platformy Whatsapp, přes kterou si někteří dopisují se svými kamarády a posílají fotky či videa, a právě nástrahám zasílání fotek se věnovala jedna z částí prezentace. Rozebrali jsme si, co vše se může s našimi fotkami stát a jak mohou být zneužité. Pana praporčíka ovšem nejvíc zajímalo, zda mají děti již zkušenost s platformami typu Facebook, Instagram či TikTok, atd., což jsou tzv. sociální sítě, které sdružují lidi z celého světa, slouží jako komunikační kanály, v nich jsou právě všechna ta rizika a nástrahy, které na malé děti číhají a o kterých nás přišel pan Bach poučit. Většina dětí má naštěstí povědomí o tom, že na internetu se vyskytují jak hodní, tak ale i zlí lidé (lidští predátoři), kteří by se rádi s děti kamarádili, ale určitě ne s dobrými úmysly. Povídal nám o tom, jak takový predátor uvažuje, jaké informace od nás chce vědět a jakým způsobem nás chce donutit, abychom si s ním začali dopisovat. Dostali jsme hned několik rad. Nebuďme na našich profilech na sociálních sítích prvoplánově čitelní, dejme někomu k nahlédnutí náš profil a vyzkoušejme si, co si o něm myslí!!! Dále si ověřujme všechny nové žádosti o přátelství, byť se mnohdy zdá, že ten dotyčný se nám na fotce libí, může se jednat o tzv. fejkový profil, za kterým predátor číhá!!! Nepotvrzujme žádost nikomu, koho neznáme nebo se poraďme s dospělými!!! Neposkytujme své fotografie nikomu cizímu, koho známe pouze právě přes on-line komunikaci, a když už se to stane a my fotku přesto zašleme, nikdy neposílejme fotky, na kterých jsou vidět naše intimní místa!!! Povídali jsme si také o tom, jak se nemáme bát a vše říct rodičům či jinému dospělákovi, který by měl konverzaci nafotit a předat Policii ČR. V neposlední řadě jsme byli upozorněni na výběr hesel k našim účtům na sociálních sítích, která by měla mít nejlépe 2 fázové ověření. Z přednášky jsme odcházeli plní dojmů, ale bezesporu jsme načerpali cenné rady. Tímto bych ráda poděkovala panu prap. Lukáši Bachovi, který se může touto přednáškovou činností směle podepsat pod heslo Policie ČR – Pomáhat a chránit! Bc. Erika Dvořáková, vychovatelka 6. odd.