Svatomartinský den v 1. A na Kadaňské

V pátek 10. listopadu proběhl v naší třídě Svatomartinský den, který nám přiblížil svátek svatého Martina. Tento svátek byl dříve jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky nebo podkovy, roháče, zahýbánky – prostě posvícení, jak se patří. Konávaly se i dobytčí trhy, poutě… 
My jsme den zahájili vyprávěním legendy, která se k tomuto dni váže. Zmínili jsme si tradice a zvyky spojené s tímto dnem. Plnili jsme úkoly společně, ale i samostatně. Vybarvit vitrážový obrázek, najít poztrácené podkovy, nakreslit huse pírka, najít Martinovi v bludišti cestu ke koni nebo spojit číselnou řadu, to vše jsme museli zvládnout a musíme říci, že se nám dařilo. V tělocvičně jsme jezdili „na koních“ a soutěžili. Nakonec jsme si z papíru složili koně s hřívou a také svatého Martina.
Přestože letos Martin na bílém koni nepřijel, bylo to opět vydařené dopoledne. 1.A a paní učitelka Šárka Kulvajtová